Их дээд сургуулийн мэдээлэл

홈으로 이동 > Их дээд сургуулийн мэдээлэл > Их дээд сургууль хайх

Их сургууль хайх

No сургуулийн нэр бүс нутаг оюутны байр тэтгэлэг англи хэл дээрх
хичээл
1 Daejeon O O X
2 Daejeon O O X
3 Daejeon X O O
4 Daejeon O O X
5 Daejeon O O X
6 Daejeon O O O
7 Daejeon X O X
8 Daejeon O O O
9 Daejeon O O X
10 Daejeon O O X

page 1/3

1 2 3 
Last modified : 2020-12-10