Их дээд сургуулийн мэдээлэл

홈으로 이동 > Их дээд сургуулийн мэдээлэл > Их дээд сургууль хайх

Их сургууль хайх

No сургуулийн нэр бүс нутаг оюутны байр тэтгэлэг англи хэл дээрх
хичээл
1 Jeollabuk-do O O O
2 Jeollabuk-do O O X
3 Jeollabuk-do O O O
4 Jeollabuk-do O O X
5 Jeollabuk-do X X X
6 Jeollabuk-do O O X
7 Jeollabuk-do O O O
8 Jeollabuk-do O O X
9 Jeollabuk-do O O X
10 Jeollabuk-do O O O

page 1/3

1 2 3 
Last modified : 2020-12-16