Их дээд сургуулийн мэдээлэл

홈으로 이동 > Их дээд сургуулийн мэдээлэл > Их дээд сургууль хайх

Их сургууль хайх

No сургуулийн нэр бүс нутаг оюутны байр тэтгэлэг англи хэл дээрх
хичээл
1 Daegu O O O
2 Daegu O O X
3 Daegu X O X
4 Daegu O O O
5 Daegu X O X
6 Daegu O O O
7 Daegu O O X
8 Daegu O O O
9 Daegu O O O
10 Daegu X X X

page 1/2

1 2 
Last modified : 2020-12-16