Их дээд сургуулийн мэдээлэл

홈으로 이동 > Их дээд сургуулийн мэдээлэл > Их дээд сургууль хайх

Их сургууль хайх

No сургуулийн нэр бүс нутаг оюутны байр тэтгэлэг англи хэл дээрх
хичээл
1 Daegu O O X
2 Daegu O O O
3 Daegu O O O
4 Daegu X O X
5 Daegu O O O
6 Daegu X O X
7 Daegu O O X
8 Daegu O O O
9 Daegu O O O
10 Daegu X X X

page 1/2

1 2 
Last modified : 2020-12-16