Học bổng chính phủ

홈으로 이동 > Học bổng > Học bổng của các tổ chức, doanh nghiệp

Học bổng của các tổ chức, doanh nghiệp

1. Học bổng tài năng nghệ thuật châu Á (AMA)
Học bổng tài năng nghệ thuật châu Á (AMA)
Đối tượng Tài năng nghệ thuật của các nước châu Á (19 quốc gia)
Lĩnh vực Các lĩnh vực nghệ thuật (âm nhạc, múa, hội hoạ, điện ảnh, kịch, nghệ thuật truyền thống)
Cấp học Đại học và sau đại học
Học bổng Học phí, sinh hoạt phí 800.000 won/ tháng, vé máy bay, bảo hiểm y tế, học phí học tiếng Hàn...
Chỉ tiêu 00 người
Thời hạn đăng kí Tháng 3
Cơ quan chủ quản Trường Nghệ thuật Tổng hợp Hàn Quốc (Tel. 82-2-746-9073) eng.karts.ac.kr
Email: AMA Manager(global@karts.ac.kr)
2. Quỹ POSCO Cheongam (Học bổng du học Hàn Quốc cho sinh viên các nước châu Á)
Quỹ POSCO Cheongam (Học bổng du học Hàn Quốc cho sinh viên các nước châu Á)
Đối tượng Sinh viên châu Á đã tốt nghiệp đại học đăng kí học sau đại học tại một trường có hợp tác với quỹ và được trường định theo học để cử
Lĩnh vực Quốc tế học, Hàn Quốc học, Chính sách công, lĩnh vực Khoa học công nghệ
Học bổng Toàn bộ học phí trong 2 năm học chính thức tại 1 trường cao học có hợp tác với quỹ và sinh hoạt phí (22 tháng)
Chỉ tiêu Khoảng 30 người
Thời gian xét tuyển Tuỳ theo kế hoạch học vụ của các trường mà quỹ hợp tác (học kỳ mùa thu)
Liên hệ https://www.postf.org/ko/page/asia/scholar.do
3. Quỹ giao lưu quốc tế Hàn Quốc (Chương trình nghiên cứu dành cho sinh viên sau đại học chuyên ngành Hàn Quốc)
Quỹ giao lưu quốc tế Hàn Quốc
Đối tượng cấp học bổng Học viên cao học và nghiên cứu sinh chuyên ngành Hàn Quốc tại 30 quốc gia trên thế giới
Thời gian cấo học bổng 1 năm
Học bổng Học phí (tiền hỗ trợ thay đổi tuỳ theo từng khu vực, quốc gia và vật giá)
Chỉ tiêu Tổng số khoảng 150 sinh viên trên toàn thế giới một năm
Liên hệ Tel.+82-2-2046-8562 / e-mail: yrjeong@kf.or.kr
4. Quỹ Daewoong
Quỹ Daewoong
Đối tượng Sinh viên quốc tế du học ở Hàn Quốc
Điều kiện xét tuyển ① Sinh viên có thể nói được tiếng Hàn (Cấp 4 kỳ thi năng lực tiếng Hàn trở lên )
② Sinh viên có hiểu biết sâu rộng về văn hoá Hàn Quốc
③ Sinh viên có kết quả học tập xuất sắc
④ Sinh viên có tinh thần và thái độ tốt
Thời gian xét tuyển Tháng 3 và tháng 10
Chỉ tiêu 00 người
Liên hệ http://daewoongfoundation.or.kr / → Nộp hồ sơ → Liên hệ trực tuyến
5. Học bổng của các doanh nghiệp
Học bổng của các doanh nghiệp
Các doanh nghiệp và tổ chức chính Website
Quỹ giao lưu quốc tế Busan www.bfic.kr/main/main.asp
Quỹ học bổng ước mơ Samsung www.sdream.or.kr
Quỹ học bổng bút chì www.pensaf.or.kr
Quỹ văn hoá Hansae Yes24 hansaeyes24foundation.com
Last modified : 2020-12-16