Học bổng chính phủ

홈으로 이동 > Học bổng > Học bổng chính phủ > GKS

GKS

Chương trình trao đổi sinh viên giáo dục cao cấp giữa Hàn Quốc và Nhật Bản
Mục đích
Phát triển nguồn nhân lực cấp cao đóng vai trò là cầu nối để nâng cao tình hữu nghị thông qua trao đổi sinh viên giáo dục cao cấp giữa Hàn Quốc và Nhật Bản
Tổng quan chương trình
Mục Bằng thạc sĩ và tiến sĩ Chương trình đại học 1 năm Chương trình đại học ngắn hạn
Hàn Quốc → Nhật Bản Nhật Bản → Hàn Quốc Hàn Quốc → Nhật Bản Nhật Bản → Hàn Quốc Hàn Quốc → Nhật Bản Nhật Bản → Hàn Quốc
Lĩnh vực Khoa học công nghệ Tất cả các lĩnh vực Văn hóa và ngôn ngữ Nhật Bản Tất cả các lĩnh vực Tất cả các lĩnh vực Tất cả các lĩnh vực
Số lượng 15 sinh viên/năm 15 sinh viên/năm 25 sinh viên/năm 25 sinh viên/năm 160 sinh viên/năm 160 sinh viên/năm
Thời gian 3 năm đối với chương trình thạc sĩ, 4 năm đối với chương trình tiến sĩ (Bao gồm 1 năm học dự bị) 1 năm (tháng 9 đến tháng 12 năm sau) 1 năm (tháng 9 đến tháng 8 năm sau) Dưới 3 tháng 2 ~ 5 tuần (Trong thời gian diễn ra chương trình do trường tổ chức)
Điều kiện Dưới 35 tuổi Dưới 40 tuổi Từ 18 đến 30 tuổi Từ 18 đến 30 tuổi
Thạc sĩ: (Dự kiến) tốt nghiệp đại học Tiến sĩ: (Dự kiến) tốt nghiệp thạc sĩ Sinh viên đang học đại học năm thứ 2 trở lên hệ chính quy đại học tại Nhật Bản Sinh viên đang học đại học hệ chính quy đại học tại Nhật Bản
Quốc tịch Hàn Quốc (Hàn Quốc → Nhật Bản), Quốc tịch Nhật Bản (Nhật Bản → Hàn Quốc)
※ Chương trình không hỗ trợ cho người đa quốc tịch

- Vui lòng tham khảo cẩm nang ứng tuyển trên website tùy theo từng quốc gia

Selection Procedure

- Selected from the host country

Phân loại Chương trình cao học thạc sĩ, tiến sĩ Chương trình đại học 1 năm Chương trình đại học ngắn hạn
Sinh viên Hàn Quốc Tuyển sinh tại Đại sứ quán Nhật Bản (tuyển sinh vào tháng 4 dưới dạng Chương trình học bổng Chính phủ Nhật Bản) → Tiến cử đến Tổ chức hỗ trợ sinh viên Nhật Bản → Tuyển chọn các trường đại học Nhật Bản Tuyển sinh tại Đại sứ quán Nhật Bản (tuyển sinh vào tháng 4 dưới dạng Chương trình học bổng Chính phủ Nhật Bản) → Tiến cử đến Tổ chức hỗ trợ sinh viên Nhật Bản → Tuyển chọn các trường đại học Nhật Bản Tuyển sinh tại Đại học Nhật Bản
※ Tuyển sinh vào tháng 9 thông qua chế độ Hỗ trợ Du học Quốc tế của Tổ chức hỗ trợ sinh viên Nhật Bản
Sinh viên Nhật Bản Trường đại học Hàn Quốc tuyển sinh, tiến cử → Viện Giáo dục Quốc tế Quốc gia tuyển chọn
※ Viện Giáo dục Quốc tế Quốc gia sẽ tuyển chọn vào tháng 3
Trường đại học Hàn Quốc tuyển sinh, tiến cử → Viện Giáo dục Quốc tế Quốc gia tuyển chọn
※ Viện Giáo dục Quốc tế Quốc gia sẽ tuyển chọn vào tháng 3
Trường đại học Hàn Quốc tuyển sinh, tiến cử → Viện Giáo dục Quốc tế Quốc gia tuyển chọn
※ Viện Giáo dục Quốc tế Quốc gia sẽ tuyển chọn vào tháng 10
Chi tiết học bổng

- Được cung cấp bởi nước chủ nhà

- Học bổng cho sinh viên Hàn Quốc: Cung cấp theo Chế độ Hỗ trợ du học nước ngoài và Chương trình học bổng Chính phủ Nhật Bản

- Học bổng cho sinh viên Nhật Bản

Khóa học Chương trình cao học thạc sĩ, tiến sĩ Chương trình đại học 1 năm Chương trình đại học ngắn hạn
Hạng mục hỗ trợ Học phí, sinh hoạt phí (900,000won/tháng), vé máy bay khứ hồi, phí bảo hiểm (tối đa 20,000won/tháng), trợ cấp định cư (200,000won), phí in luận văn Học phí, sinh hoạt phí (800,000won/tháng), vé máy bay khứ hồi, phí bảo hiểm (tối đa 20,000won/tháng), trợ cấp định cư (200,000won) Kinh phí tham gia chương trình như học phí, phí ăn ở, vé máy bay khứ hồi ...