Học bổng chính phủ

홈으로 이동 > Học bổng > Học bổng chính phủ > GKS

GKS

Học bổng chính phủ Hàn Quốc (Sau đại học, Đại học, Nghiên cứu)
Mục đích
Tạo cơ hội cho du học sinh quốc tế học tập tại các cơ sở giáo dục đại học của Hàn Quốc, qua đó thúc đẩy trao đổi giáo dục quốc tế và tình hữu nghị giữa các quốc gia.
Các bậc học
1) Bậc đại học
Các ngành học theo chương trình 4 năm ở các trường đại học
※ Không bao gồm các ngành học kéo dài trên 4 năm như y, kiến trúc
2) Bậc sau đại học
Các chương trình học thạc sĩ, tiến sĩ ở các trường đại học
※ Trong trường hợp nhập học ở các trường cao học chuyên môn có học phí vượt quá 10.000.000 won một năm, sinh viên phải nhận được học bổng hỗ trợ từ trường.
3) Nghiên cứu
Giáo sư trao đổi và sau tiến sĩ thực hiện đề tài nghiên cứu tại các cơ quan nghiên cứu ở Hàn Quốc (bao gồm các trường đại học)
Chỉ tiêu
Hệ đại học: 220 sinh viên, hệ cao học: 1,080 sinh viên (Thay đổi tuỳ theo ngân sách)
Qui trình tuyển chọn
Qui trình tuyển chọn
Nội dung  Đại học Sau đại học
Thông báo và nộp hồ sơ Tháng 9 năm trước Tháng 2 hàng năm
Kết quả vòng 1 (Đại sứ quán, trường đại học) Tháng 10 ~ 11 năm trước Tháng 3 hàng năm
Kết quả vòng 2 (NIIED) Tháng 11 hàng năm Tháng 4 hàng năm
Kết quả vòng 3 (Trường đại học) ※ Dành cho ứng viên nộp qua Đại sứ quán Tháng 12 hàng năm Tháng 5 hàng năm
Kết quả cuối cùng (NIIED) Tháng 1 hàng năm Tháng 6 hàng năm
Sinh viên nhận học bổng nhập cảnh Tháng 2 hàng năm Cuối tháng 8 hàng năm
Các hạng mục cấp học bổng
Các hạng mục cấp học bổng
Mục Số tiền cấp
Vé máy bay Chi phí thực tế
Hỗ trợ chỗ ở 200.000won (1 lần)
Sinh hoạt phí 900,000 ~ 1,000,000won/tháng
Bảo hiểm y tế 20.000won/tháng
Phí học tiếng 800.000won/quý
Học phí Tối đa 5.000.000won/học kỳ
Năng lực tiếng Hàn xuất sắc 100.000won(tháng)
Phí nghiên cứu 210.000~240.000won/học kỳ
Phí in luận văn 500.000~800.000won
Hỗ trợ về nước 100.000won (1 lần)
Điều kiện
1)Đại học
Dưới 25 tuổi tính đến ngày mùng 1 tháng 3 năm ứng tuyển
(Dự kiến) Tốt nghiệp tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông tính đến ngày mùng 1 tháng 3 năm ứng tuyển
2)Sau đại học
Dưới 40 tuổi tính đến ngày mùng 1 tháng 9 năm ứng tuyển
Tốt nghiệp đại học hoặc thạc sĩ tính đến ngày mùng 1 tháng 9 năm ứng tuyển
3)Chung
• Cả ứng viên và bố mẹ ứng viên đều phải là người nước ngoài.    ※ Ứng viên có 2 quốc tịch trong đó có quốc tịch Hàn Quốc không được coi là người nước ngoài.
• Có đủ sức khoẻ để theo học ở Hàn Quốc dài hạn
• Người đang theo học hoặc đã tốt nghiệp đại học, sau đại học ở Hàn Quốc không được nộp hồ sơ.
   ※ Sinh viên từng được nhận học bổng chính phủ nếu có điểm trung bình GPA toàn bậc học cao nhất đạt trên 90%, có TOPIK 5 trở lên thì có thể ứng tuyển học bổng chính phủ thêm 1 lần nữa nếu được trường hoặc đại sứ quán lựa chọn (Chỉ 1 lần)
• Điểm trung bình chung tích luỹ (G.P.A) ở cấp học cuối cùng trên 80%
※ Để biết thêm thông tin, vui lòng đọc kĩ hướng dẫn và bài đăng trong mục Thông báo GKS.
Cách thức nộp hồ sơ
• Đại học và sau đại học : Nộp hồ sơ qua Đại sứ quán Hàn Quốc tại nước sở tại hoặc qua các trường đại học tại Hàn Quốc
• Nghiên cứu : Nộp hồ sơ qua một trong các trường đại học ở Hàn Quốc
Thông tin tham khảo
• Thông tin chi tiết về hồ sơ và các vấn đề liên quan được đăng tải hàng năm qua mục (Scholarships – GKS Notice)
• Liên hệ : kgspniied@korea.kr
※ For more information about GKS guidelines and notices, please visit the GKS Notice board.
Last modified : 2022-01-14