Học bổng chính phủ

홈으로 이동 > Học bổng > Học bổng chính phủ > GKS

GKS

Tuyển chọn sinh viên học bổng ngân sách nhà nước
Mục đích
Đào tạo nhân tài mang tính toàn cầu ở những lĩnh vực cần cho sự phát triển chiến lược của quốc gia
Chương trình
- Đối tượng : thạc sĩ, tiến sĩ, nghiên cứu chuyên sâu
-Thời gian cấp học bổng: Học bổng được cấp trong 2 ~ 3 năm (2 năm đối với Hoa Kỳ, Canada và Vương quốc Anh). Học bổng cho khóa học kĩ năng kỹ thuật là dưới 6 tháng.
※ Tiền vé máy bay đi về được cấp riêng.
Chỉ tiêu
70 người (tuyển chọn thông thường: 40 người, tuyển chọn đặc biệt: 20 người, tuyển chọn kĩ năng kỹ thuật: 10 người, du học: 4 người, khóa học ngắn hạn bằng ngân sách nhà nước: 6 người)
Điều kiện ứng tuyển
- Người tốt nghiệp đại học hệ 4 năm tại Hàn Quốc hoặc người có học vấn tương đương. Điểm trung bình trên 80%
※ Du học(đào tạo) kĩ năng kỹ thuật dành cho người tốt nghiệp trường chuyên nghiệp và đang làm việc tại doanh nghiệp vừa và nhỏ
Học bổng (1 người 1 năm)
- Mỹ và các nước tương đương: tuyển chọn thường và chuyên gia kĩ thuật 35.000 USD, tuyển chọn đặc biệt 50.000 USD
- Các quốc gia khác: tuỳ theo đặc thù của từng quốc gia
Qui trình nộp hồ sơ
Sau khi kiểm tra điều kiện ứng tuyển và qui trình tuyển chọn, chuẩn bị hồ sơ và nộp hồ sơ trực tiếp hoặc thông qua trường đại học theo lịch trình qui định.
Qui trình tuyển chọn
Vòng 1 xét hồ sơ và vòng 2 phỏng vấn trực tiếp
Qui trình tuyển chọn
Vòng Hạng mục đánh giá Tiêu chí tuyển chọn
Vòng 1 Xét hồ sơ - Kết quả thi năng lực ngoại ngữ
- Kết quả thi đại học
- Kết quả đại học
- Kinh nghiệm thực tế liên quan đến ngành nộp hồ sơ
- Kế hoạch du học (bao gồm cả bản giới thiệu bản thân)
- Các ứng viên có kết quả xuất sắc ở 4 hạng mục trở lên theo thứ tự từ trên xuống; mỗi lĩnh vực chọn gấp 2~3 lần chỉ tiêu thực tế
Vòng 2 Phỏng vấn trực tiếp - Tri thức cơ bản chuyên môn về lĩnh vực đăng ký
- Thái độ tinh thần về đất nước và việc học tập
- Trách nhiệm, khả năng sáng tạo, ý chí, khả năng phát triển
- Các ứng viên có kết quả xuất sắc ở 6 hạng mục trở lên, lựa chọn theo thứ tự từ trên xuống theo chỉ tiêu
Sinh viên trúng tuyển: giáo dục định hướng, gửi đi du học và quản lí
Báo cáo kết quả: kết thúc quá trình du học (tham gia vào Hội du học sinh học bổng ngân sách nhà nước)