Học bổng chính phủ

홈으로 이동 > Học bổng > Học bổng chính phủ > GKS

GKS

Hỗ trợ sinh viên trao đổi xuất sắc
Mục đích
Nâng cao sức cạnh tranh quốc tế giữa các trường đại học trong nước thông qua việc hỗ trợ mở rộng giao lưu giữa du học sinh, tạo cơ hội cho học sinh trao đổi hiểu về văn hóa và giáo dục Hàn Quốc
Thời gian cấp học bổng
10 tháng (2 kỳ) hoặc 4 tháng (1 kỳ)
Chỉ tiêu
Khoảng 200 sinh viên quốc tế (thay đổi tuỳ theo ngân sách)
Học bổng
Học bổng
Mục Sinh hoạt phí Phí hỗ trợ Vé máy bay khứ hồi Bảo hiểm y tế
Chi tiết hỗ trợ 500.000won/tháng 200.000won (1 lần) Chi phí thực tế 20.000won (Đăng ký tập thể theo trường đại học)
Điều kiện nộp hồ sơ (Phải đáp ứng tất cả các điều kiện dưới đây)
◦ Là sinh viên của trường nước ngoài đã kí kết thỏa thuận với trường đại học Hàn Quốc, và hiện đang không theo học tại trường đại học Hàn Quốc đó(chỉ áp dụng cho sinh viên đại học, sinh viên hệ thạc sĩ ở quốc gia hợp tác trọng điểm chiến lược của Hàn Quốc – tức nhóm nước ODA - cũng có thể đăng ký)
◦ Sinh viên đã kết thúc 1 học kỳ (4 tháng) không được đăng ký gia hạn thời gian học bổng
◦ Điểm trung bình chung tích luỹ đạt trên 80% theo thang đánh giá của trường đại học đang theo học
   ※Sinh viên phải hoàn thành ít nhất 2 học kỳ ở trường đại học đang theo học.
◦ Sinh viên đăng ký theo học các chương trình chính quy (Các khoá học ngắn hạn như học tiếng Hàn không được đăng ký)
◦ Sinh viên chưa nhận bất kỳ học bổng nào từ chính phủ Hàn Quốc.
◦ Sinh viên không có quốc tịch Hàn Quốc
◦ Trong thời gian trao đổi tại Hàn Quốc, sinh viên có khả năng học 1 môn học bắt buộc (2 tín chỉ trở lên) về Hàn Quốc (tiếng Hàn hoặc văn hoá Hàn Quốc).
Qui trình tuyển chọn
◦ Tuyển chọn các trường đại học tham gia chương trình sinh viên trao đổi xuất sắc GKS (Viện Giáo dục Quốc tế Quốc gia)
◦ Đề cử ứng viên nhận học bổng (Trường đại học tham gia chương trình sinh viên trao đổi xuất sắc GKS)
◦ Tuyển chọn và thông báo kết quả cuối cùng (Viện Giáo dục Quốc tế Quốc gia)