Học bổng chính phủ

홈으로 이동 > Học bổng > Học bổng chính phủ > GKS

GKS

Hỗ trợ sinh viên du học tự túc xuất sắc
Mục đích
Xây dựng hình ảnh tích cực về Hàn Quốc thông qua việc hỗ trợ các sinh viên du học tự túc tại Hàn Quốc có thành tích xuất sắc, giúp các du học sinh có cuộc sống du học tốt hơn
Thời gian cấp học bổng
10 tháng
Chỉ tiêu
250 du học sinh (Thay đổi tuỳ theo ngân sách)
Học bổng
Sinh hoạt phí 5.000.000 won (500.000 won/tháng)
Qui trình nộp hồ sơ
Đăng ký hội viên trên Cổng thông tin du học Hàn Quốc (www.studyinkorea.go.kr) -> Chọn mục Đăng ký trực tuyến -> In đơn đăng ký -> Nộp cho trường đại học -> Trường đại học đề cử ứng viên -> Viện Giáo dục Quốc tế quốc gia đánh giá/lựa chọn sinh viên được nhận học bổng.
* Thông báo tuyển chọn sinh viên nhận học bổng này sẽ được công bố vào cuối tháng 1 hàng năm (xem tại mục Thông báo trên trang chủ)
Điều kiện nộp hồ sơ
Các ứng viên phải đáp ứng được tất cả các điều kiện dưới đây
1. Sinh viên du học tự túc đang theo học năm 2 trở lên hệ đại học chính quy tại một trường đại học trong nước (kể cả cao đẳng chuyên ngành) tính đến thời điểm đăng ký.
   ※ Sinh viên chỉ đăng ký học mà không có tín chỉ tích luỹ, sinh viên sau đại học, sinh viên đại học vào sau đại học của các trường đại học trực tuyến không được đăng ký.
2. Điểm trung bình chung tích luỹ đạt trên 80% (Không chấp nhận điểm làm tròn)
3. Điểm trung bình kỳ gần nhất đạt trên 80%.
4. Có chứng chỉ năng lực tiếng Hàn (TOPIK) từ cấp 4 trở lên.
   ※ Sinh viên đã nhận học bổng của chính phủ Hàn Quốc, học bổng của trường đại học hay học bổng của các tổ chức, doanh nghiệp
      (Sinh hoạt phí một tháng trên 300.000 won) không được nộp hồ sơ.
Last modified : 2022-01-14