Học bổng chính phủ

홈으로 이동 > Học bổng > Học bổng chính phủ > GKS

GKS

Học bổng cho sinh viên các nước Châu Phi – Trung Nam Mỹ
Mục đích
Mời sinh viên các nước châu Phi và Trung Nam Mỹ đến Hàn Quốc, tham quan các trường đại học Hàn Quốc với đa dạng các ngành nghiên cứu như khoa học kĩ thuật, khoa học xã hội và nhân văn, qua đó thu hút nhân tài đến với Hàn Quốc.
Đối tượng
80 người (Châu Phi 40 người, Trung Nam Mỹ 40 người, thay đổi tuỳ theo ngân sách)
Thời gian
Tháng 7~8, 5 tuần
Chương trình
Nghe giảng và tham gia thực hành, thí nghiệm
Tham quan các viện nghiên cứu, các doanh nghiệp
Trải nghiệm văn hoá và lịch sử Hàn Quốc
Last modified : 2020-12-16