Học tiếng Hàn

홈으로 이동 > Học tiếng Hàn > Kỳ thi năng lực tiếng Hàn

Kỳ thi năng lực tiếng Hàn (TOPIK: Test of Proficiency in Korean)

Để nâng cao chất lượng du học Hàn Quốc, chính phủ Hàn Quốc qui định du học sinh nước ngoài phải đạt được trình độ tiếng Hàn nhất định. Lý do và vì trình độ tiếng Hàn yếu kém sẽ khiến cho du học sinh gặp nhiều khó khăn trong học tập cũng như trong cuộc sống sinh hoạt.
Sinh viên phải có chứng chỉ năng lực tiếng Hàn (TOPIK) do Viện Giáo dục Quốc tế Quốc gia cấp nếu muốn theo học tại các trường đại học ở Hàn Quốc. Kỳ thi năng lực tiếng Hàn (TOPIK) không chỉ giúp cho người nước ngoài sử dụng tiếng Hàn như một ngoại ngữ có phương hướng học tập tiếng Hàn đúng đắn mà còn cung cấp thang đánh giá năng lực tiếng Hàn chung đối với người nước ngoài. Kết quả của kì thi năng lực tiếng Hàn có thể dùng để phục vụ nhiều mục đích khác nhau như du học, xin việc làm,...
Thông thường, để nhập học các chương trình đại học chính quy, sinh viên phải có chứng chỉ TOPIK từ cấp 3 trở lên và để tốt nghiệp, sinh viên phải đạt tối thiểu TOPIK cấp 4. Tuy nhiên, đối với sinh viên theo học các chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh, thay vì chứng chỉ năng lực tiếng Hàn (TOPIK), sinh viên có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế như TOEFL vẫn có thể nhập học và không cần chứng chỉ năng lực tiếng Hàn cấp 4 để có thể tốt nghiệp.
Ngoài ra cũng có qui định riêng về năng lực tiếng Hàn đối với các du học sinh trao đổi, sinh viên học bổng chính phủ Hàn Quốc, sinh viên học bổng ngân sách, sinh viên du học tiếng và sinh viên các chuyên ngành nghệ thuật, năng khiếu. Xin vui lòng liên hệ với các trường đại học để biết thêm chi tiết.
Kỳ thi năng lực tiếng Hàn (TOPIK) được tổ chức 6 lần 1 năm (tháng 1, tháng 3, tháng 4, tháng 7, tháng 10 và tháng 11). Thông tin lịch thi cụ thể của từng năm được thông báo trên website chính thức của kỳ thi năng lực tiếng Hàn TOPIK. Kỳ thi năng lực tiếng Hàn (TOPIK) được chia thành TOPIKⅠ(cấp 1~2) dành cho trình độ sơ cấp và TOPIKⅡ(cấp 3~6) dành cho trình độ trung cấp và cao cấp. Cấp đánh giá được xét dựa trên kết quả thi. Thông tin chi tiết về các kỳ thi khác xin vui lòng tham khảo thêm tại website chính thức của kỳ thi năng lực tiếng Hàn (http://www.topik.go.kr)