Thông tin các trường đại học

홈으로 이동 > Thông tin các trường đại học > Khoá học ngắn hạn

Khoá học ngắn hạn

• Quỹ giao lưu quốc tế Hàn Quốc
<Học bổng nghiên cứu Banghan>
Học bổng nghiên cứu Banghan
Chỉ tiêu Học bổng Điều kiện nộp hồ sơ Thời hạn đăng kí Liên hệ
Khoảng 30 người/ năm 2.000.000~3.000.000 won tuỳ theo kinh nghiệm nghiên cứu Các nhà nghiên cứu ở nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực xã hội nhân văn về Hàn Quốc học hoặc so sánh đối chiếu về Hàn Quốc đáp ứng ít nhất 1 trong các tiêu chí dưới đây
(1) Nghiên cứu sinh đã hoàn thành hết các môn học, hiện đang viết luận án
(2) Giảng viên, nghiên cứu viên ở các trường đại học, viện nghiên cứu có hơn 5 năm kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu
(3) Giáo sư trợ lý hoặc các chuyên gia có kinh nghiệm làm việc, nghiên cứu từ 10 đến 20 năm
※Chỉ dành cho ứng viên có học vị tiến sĩ
(4) Giáo sư, phó giáo sư hoặc các chuyên gia có kinh nghiệm làm việc, nghiên cứu trên 20 năm
※ Chỉ dành cho ứng viên có học vị tiến sĩ
※ Các nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học tự nhiên, công nghệ mặc dù có liên quan đến Hàn Quốc cũng không được chấp nhận.
Từ 1/7 đến 31/8 năm trước năm đăng ký nghiên cứu http://apply.kf.or.kr/main.nkf
Email: fellow@kf.or.kr
Tel. +82-2-2046-8562
<Học bổng nghiên cứu tiếng Hàn Quốc>
Học bổng nghiên cứu tiếng Hàn Quốc
Chỉ tiêu Học bổng Điều kiện nộp hồ sơ Thời hạn đăng kí Liên hệ
Khoảng 40 người/ năm • Sinh hoạt phí (theo tháng)
- Thạc sĩ và người có kinh nghiệm làm việc dưới 3 năm: 1.000.000 won
- Nghiên cứu sinh trở lên và người có kinh nghiệm làm việc trên 3 năm: 1.200.000 won
• Tiền hỗ trợ nhập cảnh: 300.000 won(1 lần)
• Tiền đăng kí cơ quan nghiên cứu
• Bảo hiểm sức khoẻ (bảo hiểm tai nạn trong nước và bảo hiểm y tế)
• Sinh viên ở Đông Nam Á, Trung Âu, Châu Phi, Trung Nam Mỹ có chuyên ngành chính hoặc chuyên ngành phụ là tiếng Hàn hoặc Hàn Quốc học.
• Học viên cao học, nghiên cứu sinh học chuyên ngành chính có liên quan đến Hàn Quốc hoặc chuyên ngành phụ nhưng có kế hoạch nghiên cứu cụ thể liên quan đến Hàn Quốc.
• Giáo sư, giảng viên, nghiên cứu viên hiện đang giảng dạy, nghiên cứu tại các trường đại học hoặc viện nghiên cứu (của bộ giáo dục, cơ quan chính phủ, tổ chức phi lợi nhuận)có liên quan đến Hàn Quốc hoặc giáo sư, giảng viên, nghiên cứu viên hiện đang dạy tiếng Hàn ở các trường phổ thông mà có chứng chỉ chuyên môn.
• Chuyên viên phụ trách nghiệp vụ văn hoá, nghệ thuật có liên quan đến Hàn Quốc.
• Nhân viên ngoại giao của KF đã tham gia khoá học về ngôn ngữ văn hoá Hàn Quốc có nguyện vọng nâng cao năng lực tiếng Hàn (Ứng viên sẽ được lựa chọn riêng).
Từ 1/7 đến 31/8 năm trước năm đăng ký nghiên cứu http://apply.kf.or.kr/main.nkf
Email: language@kf.or.kr
Tel. +82-2-2046-8641
• Quỹ kiều bào ở nước ngoài
<Chương trình trải nghiệm Hàn Quốc cho Hàn kiều sống tại khu vực Cộng đồng các Quốc gia Độc lập CIS>
Chương trình trải nghiệm Hàn Quốc cho Hàn kiều sống tại khu vực Cộng đồng các Quốc gia Độc lập CIS
Chỉ tiêu Học bổng Điều kiện nộp hồ sơ Thời hạn đăng kí Liên hệ
00 người • Mời con cháu của các nhà hoạt động phong trào độc lập, kiều bào bị cưỡng chế di dân, đi lao động (bản thân và hậu duệ), người có đóng góp lớn cho cộng đồng Hàn kiều,.. về thăm Tổ quốc, động viên, cổ vũ, khơi dậy niềm tự hào dân tộc (5 ngày 4 đêm) • Hàn kiều sống ở khu vực Cộng đồng các Quốc gia Độc lập CIS Trong tháng 6 http://www.korean.net
Email: kwonkh@okf.or.kr
Tel. +82-2-3415-0140
• Asem-Duo
<Duo-Korea>
Duo-Korea
Chỉ tiêu Học bổng Điều kiện nộp hồ sơ Thời hạn đăng kí Liên hệ
00 người • Hỗ trợ 8.000 Euro trong 4 tháng (1 học kỳ) cho một nhóm 2 học sinh (mỗi người 4.000 Euro). Có thể hỗ trợ tối đa 1 học kỳ (4 tháng). • Sinh viên hoặc học viên cao học, nghiên cứu sinh đang theo học tại một trường đại học ở một trong 30 quốc gia châu Âu trực thuộc khối ASEM Trung tuần tháng 4 hàng năm http://www.asemduo.org
Email: admin2@asemduo.org
Tel. +82-2-720-6712/3
Last modified : 2020-12-16