Du học Hàn Quốc

홈으로 이동> Du học Hàn Quốc > Hàn Quốc > Kỹ thuật toàn cầu và tương lai triển vọng

Kỹ thuật toàn cầu và tương lai triển vọng

Hàn Quốc là nước có nền khoa học kỹ thuật tiên tiến, dẫn đầu thế giới trên nhiều lĩnh vực.
- Korea ranked 1st for ICT (Information and Communications Technologies) development among 152 countries surveyed.
  <Source: International Telecommunications Union (ITU)>

- Possess dynamic technical skills including machinery, chemicals, shipbuilding, semiconductors, and automobiles
  ※ 154 Korean items ranked 1st in the world (2012)
  <Source: Ministry of Trade, Industry and Energy>
The Republic of Korea became the 7th country to join the “30-50 Club” in 2012.
 • JPN JPN
  1985
 • USA USA
  1988
 • FRA FRA
  1990
 • ITA ITA
  1990
 • DEU DEU
  1991
 • GBR GBR
  1996
 • ROK ROK
  2012
*What is the 30-50 club? Countries with a population surpassing 50 million and a per capita income of US$30,000
Các quỹ đầu tư danh tiếng như Goldman Sachs đã dự đoán Hàn Quốc là nước có nền kinh tế phát triển nhất châu Á. Bên cạnh đó, nhiều chuyên gia cũng tin tưởng vào sự phát triển liên tục của Hàn Quốc.
“South Korea will become one of Asia’s leading powers. Its per capita GDP should double between the present and 2025; it will be the new economic and cultural model, and will impress the world with its technologies and cultural energy.”
< Jacques Attali, French futurologist >
“South Korea relies heavily on industry-leading companies like Samsung Electronics Co., LG Electronics Co. and Hyundai Motor Co. for its economic output and its international business image. In the short term, Korea’s heavy industries are booming, riding the tide of China’s rise”
< Andy Xie, Economist of Morgan Stanley >
Last modified : 2022-07-26