Du học Hàn Quốc

홈으로 이동> Du học Hàn Quốc > Chuẩn bị du học > Các mục cần lưu ý khi quyết định du học

Các mục cần lưu ý khi quyết định du học

Để du học trong thời gian bản thân mong muốn, các ứng viên cần tìm hiểu thông tin về thời gian học, hồ sơ và thủ tục, chi phí và yêu cầu đối với từng chương trình học của các trường.
Khi lựa chọn các trường đại học nên tìm hiểu kỹ các thông tin thông qua các kênh khác nhau trước khi đưa ra quyết định.
(Ví dụ: Tìm đọc các bài báo liên quan đến tên trường đại học trên web, tài liệu quảng báo của các trường đại học, bài viết về kinh nghiệm du học của cộng đồng du học sinh quốc tế ...)
Tùy từng trường sẽ có các chương trình học khác nhau, do đó ứng viên nên tìm hiểu trước thông tin về trường mà bản thân mình muốn học trước khi đăng ký.
Thời hạn nộp hồ sơ cho kỳ học mùa xuân (nhập học tháng 3) kéo dài từ tháng 9 đến tháng 11, thời hạn nộp hồ sơ cho kỳ học mùa thu (nhập học tháng 9) chủ yếu từ tháng 5 đến tháng 6. Thời gian nộp hồ sơ nhập học sẽ thay đổi tùy từng trường, do đó ứng viên cần kiểm tra trước hạn nộp hồ sơ qua trang chủ của từng trường.
Last modified : 2020-12-16