Du học Hàn Quốc

홈으로 이동> Du học Hàn Quốc > Hàn Quốc > Mức độ hài lòng về cuộc sống của du học sinh cao

Mức độ hài lòng về cuộc sống của du học sinh cao

Hàn Quốc là một trong những quốc gia an toàn nhất trên thế giới. Vì vậy, số lượng du học sinh quốc tế ở Hàn Quốc tăng theo từng năm. Đặc biệt, số lượng học viên cao học và nghiên cứu sinh liên tục tăng lên một cách rõ rệt trong 5 năm trở lại đây. Sự đa dạng của các chương trình học bổng cao học, cơ hội làm việc tại các doanh nghiệp Hàn Quốc và các trường đại học sau khi tốt nghiệp ngày càng nhiều chính là những nguyên nhân chính có thể kể đến ở đây.
Safety and Crime Index
Safety and Crime Index
Ranking Country Safety Crime
1 Republic of KoreaRepublic of Korea 83.10 16.90
2 SingaporeSingapore 82.92 17.08
3 QatarQatar 80.00 20.00
4 JapanJapan 79.16 20.84
5 TaiwanTaiwan 78.78 21.22
6 Hong KongHong Kong 78.14 21.86
7 GeorgiaGeorgia 77.25 22.75
8 UAEUAE 76.69 23.31
9 DenmarkDenmark 74.97 25.03
10 MaltaMalta 74.45 25.55
11 EstoniaEstonia 73.82 26.18
12 SwitzerlandSwitzerland 73.77 26.23
<Source : www.numbeo.com, 2016>
International students in Korea by year
Status for International students in Korea by year
Numbers of international graduate students in Korea for the last 5 years
Status of international graduate students in Korea for the last 5 years
<Source: Ministry of Education, 2016>
Vậy thì các du học sinh Hàn Quốc có suy nghĩ như thế nào?
Kết quả khảo sát trên đối tượng là 300 du học sinh về mức độ hài lòng đối với cuộc sống sinh hoạt ở Hàn Quốc đã cho thấy gần 90% số học sinh được hỏi hài lòng đối với cuộc sống ở Hàn Quốc và 86% số học sinh trả lời rằng họ rất hài lòng đối với cuộc sống sinh hoạt cũng như hệ thống giáo dục ở đây.
Are you satisfied about
Korean education system?
Are you satisfied about Korean education system?
For what reasons do you
want to work in Korea?
For what reasons do you want to work in Korea?
What are the good points for living in korea?
  • A1) Comfortable and safe transportation system, residential environment.
  • A2) Various cultural activities.
  • A3) Socializing with people from different nationalities.
  • A4) Great Korean food.
  • A5) Good envitonments and educational quality for studying.
  • A6) Great weather and nature.
  • A7) High stantard of living.
<Source> NIIED, 2016