Du học Hàn Quốc

홈으로 이동> Du học Hàn Quốc > Hàn Quốc > ‘Hallyu’ - đại diện của nền văn hoá đa dạng

‘Hallyu’ - đại diện của nền văn hoá đa dạng

Khởi nguồn từ KPOP và phim truyền hình Hàn Quốc, làn sóng văn hoá Hàn Quốc Hallyu đã mang tiếng Hàn và văn hoá Hàn Quốc đi khắp thế giới. Giờ đây, Hallyu không chỉ là đại diện cho văn hoá Hàn Quốc mà còn là thứ văn hoá mà tất cả mọi người trên khắp thế giới đều cùng yêu mến.

South Korea's K-pop takes off in the west
<Financial Times, the UK>

Online Hallyu communities in the world
- Presence in 98 countries
- 1,835 online Hallyu communities
- Around 10.4 milion members <Source: Global Hallyu 2020, Korea Foundation>

Hallyu là kết tinh của bề dày lịch sử Hàn Quốc trên cơ sở truyền thống lâu đời và các di sản văn hoá đa dạng. Với bề dày lịch sử 5000 năm đầy tự hào, Hàn Quốc hiện có 15 di sản thế giới, 21 di sản văn hoá phi vật thể, và 16 di sản kỉ lục thế giới đã được UNESCO công nhận.
  • Suwon Hwaseong Fortress Suwon Hwaseong Fortress
  • Sukhulam Sukhulam
  • Bulguksa Bulguksa
  • Pansori Pansori
  • Taekkyeon Taekkyeon
  • Jultagi Jultagi
  • Jeju Volcanic Island Jeju Volcanic Island
  • Hunminjeongeum Hunminjeongeum
  • Haeinsa Temple Janggyeong Panjeon Haeinsa Temple Janggyeong Panjeon
Last modified : 2021-10-14