Du học Hàn Quốc

홈으로 이동> Du học Hàn Quốc > Hàn Quốc > Nỗ lực giúp du học sinh tìm việc và tích luỹ kinh nghiệm

Nỗ lực giúp du học sinh tìm việc và tích luỹ kinh nghiệm

Ở Hàn Quốc, sinh viên đang theo học chính qui và sinh viên sau khi học tiếng có thể làm thêm một cách hợp pháp nếu đăng kí với cơ quan phụ trách. Để giúp du học sinh tìm việc ở Hàn Quốc, hàng năm, chính phủ Hàn Quốc đều tổ chức các hội chợ triển lãm việc làm dành riêng cho du học sinh. Ngoài ra, du học sinh còn có thể đăng tải hồ sơ lí lịch của bản thân lên trang web hỗ trợ việc làm dành cho du học sinh, tìm kiếm các thông tin tuyển dụng, qua đó có thể tìm được việc làm phù hợp.