Du học Hàn Quốc

홈으로 이동> Du học Hàn Quốc > Hàn Quốc > Hệ thống giáo dục cạnh tranh vượt trội

Hệ thống giáo dục cạnh tranh vượt trội

Chất lượng giáo dục ở Hàn Quốc được công nhận và đánh giá cao thông qua các cuộc kiểm định quốc tế. Theo kết quả điều tra gần đây của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD, mức độ hài lòng của du học sinh và tính cạnh tranh của nền giáo dục Hàn Quốc đều đứng hàng đầu thế giới.
PISA (Program for International Student Assessment) Survey Results for all OECD Countries
 •  
  Mathematics
  1
  Republic of Korea554
  2~3
  Japan536
  2~3
  Switzerland531
  3~7
  Netherlands523
  4~8
  Estonia521
   
  ...
   
  OECD Average521
 •  
  Reading
  1~2
  Japan538
  1~2
  Republic of Korea536
  3~5
  Finland524
  3~6
  Ireland523
  4~6
  Canada523
   
  ...
   
  OECD Average523
 •  
  Science
  1~3
  Japan557
  1~3
  Finland545
  2~4
  Estonia541
  2~4
  Republic of Korea538
  5~9
  Poland526
   
  ...
   
  OECD Average501
<Source: www.oecd.org/pisa>
Global Index of Cognitive Skills and Educational Attainment rankings (Pearson & EIU, 2014)
Global Index of Cognitive Skills and Educational Attainment rankings (Pearson & EIU, 2014)
<Source: Index ranking 2014-The Learning Curve, Pearson & EIU>
Hàn Quốc có các cơ sở giáo dục nào?
Thông tin chi tiết về 450 trường đại học và các trung tâm giáo dục tiếng Hàn