Du học Hàn Quốc

홈으로 이동> Du học Hàn Quốc > Hàn Quốc > Hàn Quốc – quốc gia duy nhất từ nước nhận viện trợ trở thành nước cấp viện trợ

Hàn Quốc – quốc gia duy nhất từ nước nhận viện trợ trở thành nước cấp viện trợ

Hàn Quốc là quốc gia duy nhất trên thế giới từ một nước phải đi nhận viện trợ trở thành một nước đi cấp viện trợ cho nước khác. Do ảnh hưởng của chiến tranh những năm 1960, quốc khố của Hàn Quốc rơi vào tình trạng trống rỗng, đời sống của nhân dân vô cùng đói khổ. Tuy nhiên, bằng sự nỗ lực không ngừng của người dân Hàn Quốc, hiện nay, Hàn Quốc đã trở thành một cường quốc có nền kinh tế đứng thứ 11 trên thế giới (Theo số liệu GDP năm 2015 của Quỹ Tiền tệ Quốc tế).
Economic development of Korea
GNI(Gross National Income) per capita
the total domestic and foreign output claimed by residents of a country
1인당 국민총소득(GNI)
<Source: Economy Statistics System>
From a recipient to a donor
· 1945~1999, received around 127 billion US dollars
· 1995, removed from the World Bank's list of recipient nations
· 2008, exceeded 1_trillion KRW for Economic Development Cooperation Fund
· 2009, joined the OECD/DAC(Development Assistance Committee)
Cases of ODA(Official Development Assistance) supported by Korea
Solar Power Station in Mozambique Solar Power Station
in Mozambique
A new embankment off the Mekong River in Laos A new embankment off
the Mekong River in Laos
Recovery from typhoon Haiyan in the Philippines Recovery from typhoon
Haiyan in the Philippines
<Source : www.odaKorea.go.kr>
Giáo dục chính là lí do giải thích cho sự phát triển khiến cả thế giới phải kinh ngạc của Hàn Quốc, là lời đáp đằng sau quá trình kỉ lục 40 năm phát triển kinh tế và dân chủ hoá của Hàn Quốc thay vì hơn 200 năm như các nước phương Tây. Chúng tôi hi vọng có thể chia sẻ “Giáo dục” – động lực phát triển của Hàn Quốc với bạn bè quốc tế thông qua dự án "Study in Korea". của chính phủ.