Du học Hàn Quốc

홈으로 이동 > Du học Hàn Quốc > Giới thiệu cơ quan > Giới thiệu cơ quan

Giới thiệu cơ quan

Chào mừng các bạn đến với trang web Hệ thống Tổng hợp Du học Hàn Quốc (Study in Korea).

Viện Giáo dục Quốc tế Quốc gia (NIIED) là cơ quan chính phủ
với mục tiêu đào tạo và phát triển nguồn nhân lực đất nước
phù hợp với thời đại toàn cầu. Viện Giáo dục Quốc tế Quốc
gia trực thuộc Bộ Giáo dục và Đạo tạo Hàn Quốc,
thực hiện các sứ mệnh như sau:
Thứ nhất,Viện Giáo dục Quốc tế Quốc gia theo phương châm thực hiện chính sách
"Study Korea Project" nhằm chuyển đổi từ "đưa sinh viên đi du học" thành "nhận sinh viên đến du học" thông qua các hoạt động như tổ chức các cuộc triển lãm du học ở nước ngoài, điều hành Hệ thống Tổng hợp về Du học Hàn Quốc nhằm đẩy mạnh thu hút du học sinh đến Hàn Quốc học tập, đồng thời luôn đi tiên phong trong việc toàn cầu hóa các trường đại học trong nước.
Thứ hai,vai trò định hướng thực hiện giao lưu giáo dục quốc tế và phổ cập tiếng Hàn như lập kế hoạch và tổ chức Kỳ thi Năng lực tiếng Hàn (TOPIK), cấp học bổng chính phủ Hàn cho du học sinh nước ngoài đến Hàn Quốc du học, cấp học bổng chính phủ cho sinh viên Hàn Quốc đi du học ở nước ngoài, tổ chức hội thảo du học quốc tế.
Thứ ba,đẩy mạnh sức cạnh tranh quốc tế và giao lưu văn hóa nhằm đón đầu thời đại thế giới hóa và tri thức - thông tin hóa, nâng cao năng lực sử dụng tiếng Anh cho học sinh, sinh viên Hàn bằng chương trình mời và tăng cường sử dụng giáo viên bản ngữ hỗ trợ dạy tiếng Anh (EPIK), nâng cao chất lượng giảng dạy tiếng Anh tại các vùng thiếu điều kiện giáo dục, đồng thời giúp cho người nước ngoài mở rộng hiểu biết về đất nước Hàn Quốc bằng chương trình Du học sinh tình nguyện dạy tiếng Anh (TaLK : Teacher and Learn in Korea)
Hệ thống Tổng hợp Du học Hàn Quốc được thành lập bởi sự sáp nhập các hệ thống bao gồm hệ thống giới thiệu du học Hàn Quốc, hệ thống GKS quảng bá chương trình cấp học bổng của chính phủ Hàn Quốc, hệ thống KOSNET đào tạo Tiếng Hàn trên mạng. Viện Giáo dục Quốc tế Quốc gia liên kết với Bộ Tư pháp Hàn Quốc không chỉ đơn thuần cung cấp thông tin du học Hàn Quốc mà cung cấp dịch vụ hành chính trọn gói cho du học sinh, từ đăng ký nhập học trên mạng, triển lãm du học Hàn Quốc trên mạng, đến việc tiếp nhận đơn xin học bổng chính phủ.
Viện Giáo dục Quốc tế Quốc gia sẽ luôn khai thác và vận dụng các chương trình mang tính chuyên môn cao, đồng thời không ngừng phấn đấu để cung cấp dịch vụ hành chính giáo dục ngày một hoàn thiện hơn.
Xin chân thành cảm ơn.
Giám đốc, Viện Giáo dục Quốc tế Quốc gia

LOCATION

찾아오시는 길
• Giao thông
Xe buýt : Xe buýt đường dài (102, 1005-2, 5500-1, 1303) hoặc xe buýt nội thành (520, 300) xuống ở ga Jeongja
Xe điện ngầm : Tuyến Bundang xuống ở ga Jeongja ra cửa số 4, Tuyến Sin-Bundang xuống ở ga Jeongja ra cửa số 5
• Liên hệ
Địa chỉ : 191, Jeongjail-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do. Korea, Postal code:13557
Tel : +82-2-3668-1490 (tiếng Anh), +82-2-3668-1491 (tiếng Trung), +82-2-3668-1492 (các thứ tiếng khác)
Fax. +82-2-764-1327