Cộng đồng và tư vấn

홈으로 이동> Cộng đồng và tư vấn > Hỏi đáp về du học Hàn > Các thắc mắc liên quan tới trang chủ

Các thắc mắc liên quan tới trang chủ

1. Tôi quên mật khẩu.
Nếu bạn bị mất mật khẩu, hãy gửi ID, địa chỉ email, tên tới emailwebmaster@studyinkorea.go.kr, bạn sẽ nhận được mật khẩu tạm thời để đăng nhập.
2. Tôi không vào được trang chủ khi mở ở nước ngoài hoặc Xảy ra lỗi mỗi khi tôi ấn nộp hồ sơ.
Tại một số quốc gia, kết nối internet với trang chủ có thể gặp vấn đề. Vui lòng gửi mail báo lỗi tới email webmaster@studyinkorea.go.kr
Last modified : 2020-12-16