Cộng đồng và tư vấn

홈으로 이동 > Cộng đồng và tư vấn > Cộng đồng & Tư vấn

Cộng đồng & Tư vấn

Cung cấp thông tin đa dạng về du học Hàn Quốc đối với sinh viên quốc tế; lắng nghe, chia sẻ và đưa ra lời khuyên đối với du học sinh đang theo học tại Hàn Quốc.
Nội dung tư vấn
thông tin du học Hàn Quốc, học bổng, các trường đại học, thi đầu vào, cuộc sống sinh hoạt ở Hàn Quốc...
Đối tượng tư vấn
sinh viên đang theo học tại Hàn Quốc và sinh viên có quan tâm tới du học Hàn Quốc
Thời gian tư vấn (qua điện thoại và trực tiếp)
- tiếng Anh, tiếng Trung Quốc: từ thứ 2 đến thứ 6 9:00 ~ 18:00
Nghỉ thứ bảy, chủ nhật và các ngày lễ, tết
- Tiếng Indonesia: thứ hai 13:00 ~ 18:00
- Tiếng Tây Ban Nha: Thứ ba 13:00 ~ 18:00
- Tiếng Việt: Thứ tư 13:00 ~ 1800
- Tiếng Mông Cổ: thứ năm 13:00 ~ 18:00
- Tiếng Nga: thứ sáu 13:00 ~ 18:00
Có thể tư vấn trực tuyến(www.studyinkorea.go.kr)
Số điện thoại và email tư vấn
- Tiếng Anh : ☎ 82-2-3668-1490, studyinkorea@korea.kr
- Tiếng Trung Quốc : ☎ 82-2-3668-1491, niiedcounselling@korea.kr
- Tiếng Indonesia : ☎ 82-2-3668-1492, webmaster@studyinkorea.go.kr
- Tiếng Việt : ☎ 82-2-3668-1492, webmaster@studyinkorea.go.kr
- Tiếng Tây Ban Nha : ☎ 82-2-3668-1492, webmaster@studyinkorea.go.kr
- Tiếng Mông Cổ : ☎ 82-2-3668-1492, webmaster@studyinkorea.go.kr
- Tiếng Nga : ☎ 82-2-3668-1492, webmaster@studyinkorea.go.kr
   ※ FAX : 82-2-764-1327
Location