Devlet Bursları

홈으로 이동 > Burs > Devlet Bursları > GKS Bursları Hakkında

GKS Bursları Hakkında

Kore Devlet Bursu (Lisans, Lisansüstü ve Araştırma Programları)
Programın Amacı
Yabancı öğrencilere Kore'deki yükseköğretim kurumlarında eğitim alma şansı sağlarak, uluslararası eğitim mübadelesini artırmak ve ülkeler arası dostluğu geliştirmek.
Başvuru Prosedürü
1) Lisans Programı
Kore'deki üniversitelerin 4 yıllık bölümleri
※ Eğitim süresi 4 yılı aşan bölümlere (tıp, mimarlık vs.) burs verilmez.
2) Lisansüstü Programı
Kore'deki üniversitelerin yükseklisans ve doktora programları.
※ Ayrıca meslek yüksekokullarının lisansüstü programları için öğrenci, yıllık okul harcının 10,000,000₩'u geçen kısmının üniversite tarafından karşılandığı bir burs alabilirse Kore Devlet Bursu alması da mümkündür.
3) Araştırma Programı
Kore’deki araştırma kurumları veya üniversitelerde değişim öğretim görevlisi veya doktora sonrası program olarak araştırma yapma.
Kontenjan
Lisans programları 220 kişi, Lisansüstü programları 1,080 kişi (Bütçeye göre değişebilir.)
Başvuru Takvimi
모집절차
bölünme Lisans Yükseklisans
Başvuru Duyurusu ve Belgelerin Kabulü Her yıl Eylül Her yıl Şubat
İlk aşamayı geçen öğrencilerin duyurulması (elçilik veya üniversite yoluyla başvuruların tümü için) Her yıl Ekim-Kasım Her yıl Mart
2. aşamayı geçen öğrencilerin açıklanması (NIIED tarafından) Her yıl Ocak Her yıl Nisan
3. aşamayı geçen öğrencilerin açıklanmas (Üniversiteler tarafından) * Kore Elçiliği aracılığıyla başvuranlar için Her yıl Aralık Her yıl Mayıs
Bursu kazanan asil listenin açıklanması (NIIED tarafından) Her yıl Ocak Her yıl Haziran
Bursiyerlerin Kore’ye girişi Her yıl Şubat Her yıl Ağustos
Bursun Kapsamı
Bursun Kapsamı
bölünme Sağlanan Tutar
Uçak Bileti Uçak bileti tutarı
Ülkeye Giriş Heybesi 200,000₩ (tek seferlik)
Günlük Masraflar Aylık 900,000-1,000,000 ₩
Sağlık Sigortası Aylık 20,000 ₩
Korece Dil Eğitimi 800,000 ₩ (3 aylık)
Okul Harcı Dönem başı 5,000,000₩'u geçmeyecek şekilde
Korece Dil Ek Harçlık 100,000₩ (aylık)
Araştırma Desteği Dönemlik 210,000-240,000₩
Tez Basım Ücreti 500,000-800,000₩
Ülkeye Dönüş Heybesi 100,000₩ (tek seferlik)
Başvuru Şartları
1) Lisans Programı
Seçildiği yılın Mart 1'inde 25 yaşını doldurmayan kişi
Seçildiği yılın Mart 1'inde ilk, ortaokul ve lise eğitimini tamamlamış veya ilk, ortaokul eğitimini tamamlayıp liseden mezun olacak kişi
2)Lisansüstü Programı
Seçildiği yılın Eylül 1'inde 40 yaşını doldurmamış kişi.
Seçildiği yılın Eylül 1'inde lisans veya yükseklisans eğitimini tamamlayan kişi.
3)Diğer Şartlar
• Başvuracak kişi ve ebeveynleri yabancı olmalı.
    ※ Kore ile çift vatandaşlığı olan kişiler yabancı olarak kabul edilmemektedir.
• Kore'de uzun süre eğitim alabilecek kadar beden ve akıl sağlığı güçlü olmak.
• Kore'de lisans veya lisansüstü bölümlerde eğitim görmekte olan veya bu bölümlerden mezun olan kişiler başvuramaz.
    ※ Kore Devlet Bursu’nu daha önce almış kişiler, en son mezun olduğu bölümdeki not ortalamasının (G.P.A.) %90 ve üzeri olması ve Korece Yeterlilik Sınavı’ndan (TOPIK) 5. seviye ve üzerini almış olması şartıyla, Kore Elçiliği ve Kore’deki üniversiteler aracılığıyla bir seferliğine tekrar başvurabilir.
Başvuru Yöntemi
• Lisans ve Lisansüstü: Kişinin ülkesindeki Kore Elçiliği veya Kore’deki üniversiteler aracılığı ile başvuru yapılabilir.
• Araştırma: Kore’deki üniversiteler aracılığı ile başvuru yapılabilir.
Ek Bilgiler
• Başvuru belgeleri ve başvuru prosedürü ile ilgili güncel bilgiler için her yıl başvuru duyuruları kontrol edilmelidir. (Burs – GKS Notice)
• Sorularınız için: kgspniied@korea.kr
※ Ayrıntılı bilgi için GKS Duyuruları kısmında bulunan başvuru alımı ve diğer duyuruları takip ediniz.
Last modified : 2022-01-14