Devlet Bursları

홈으로 이동 > Burs > Devlet Bursları > GKS Bursları Hakkında

GKS Bursları Hakkında

(For Korean)Devlet Destekli Kore Dışı Eğitim Programı
Programın Amacı
Kore stratejik gelişimi için önemli alanlarda global olarak insan kaynaklarının geliştirilmesi ve eğitimsel dengenin sağlanması
Program Kapsamı
- Program: Yükseklisans ve doktora programları, teknik araştırma programları
- Program süresi: Burs 2-3 yıl verilmektedir (Amerika, Kanada, İngiltere 2 yıl). Fakat, tekniker programları için en fazla 6 ay süreyle sağlanmaktadır.
※ Gidişdönüşuçak bileti ayrıca sağlanır.
Başvuru Türü ve Kontenjan
70 kişi (normal kontenjan 40 kişi, Ggumnarae kontenjanı 20 kişi, tekniker kontenjanı 10 kişi - lisans/lisansüstü 4 kişi ve kısa eğitim programı 6 kişi)
Başvuru Şartları
Kore'de 4 yıllık üniversite mezunu veya buna denk akademik geçmişe sahip olan ve not ortalaması %80'in üstünde olan kişi. (Teknikerler, özel lise/meslek lisesi mezunu ve orta-küçük ölçekli şirketlerde çalışıyor olmalıdır.)
Ayrıca, erkekler için askerliğini yapmış olması gereklidir. Program için yaş sınırlaması yoktur.
Burs Kapsamı (Kişibaşı, 1 yıllık)
- Amerika: Normal kriter ve teknik araştırma için 35,000$, özel kriter ile kabul edilenler için 50,000$
- Diğer Ülkeler: Her ülkeye ve ülke durumuna göre burs miktarı değişir.
Kabul Şekli
Kore Dışı Eğitim sınav şartı ve başvuru prosedürü kontrol edildikten sonra, belgeler tamamlanıp her kabul kriteri için belirtilen başvuru periyodunda kişisel veya üniversite aracılığıyla başvuru yapılmalıdır.
Başvuru Prosedürü
1. aşama belge incelemesi ve 2. aşama detaylı mülakat
Başvuru Prosedürü
Değerlendirme Kriteri Kabul Kriteri
1. Aşama Belge İncelemesi - Yabancı dil yeterlilik puanı
- Kore Tarihi sınav puanı
- Not ortalaması
- Başvurulan bölüme alakalı yabancı ülkelerde yapılan faaliyet kayıtları.
- Yurtdışı eğitim planı (Özgeçmiş de dahil)
- Her değerlendirme kriterinden %40 ve üzeri puan alan kişiler arasından her bölüm/alanda en yüksek olanlardan 2-3 kişi
2. Aşama Detaylı Mülakat - Başvurulan bölümle alakalı temel ve teknik bilgisi
- Kore'ye bakış açısı, görev duygusu vb. zihinsel durumu
- Sorumluluk, yaratıcılık, irade, gelişmeye açık olup olmaması
- Her değerlendirme kriterinden %60 ve üzeri puan alan kişiler arasından en yüksek olan kişilerden başlayarak asiller belirlenir.
Kesin bursiyerler eğitime tabi tutulduktan sonra gidişleri ayarlanır.
Yurtdışı eğitim sonuç raporu teslim edildikten sonra program sonlanır ve Devlet Destekli Kore Dışı Eğitim Programı mezunlar topluluğunda faaliyet yapılabilir.