Kore’de Yurtdışı Eğitim

홈으로 이동> Kore'de Yurtdışı Eğitim > Yurtdışı Eğitim için Hazırlık > Vize Başvurusu ve Onay Prosedürü

Vize Başvurusu ve Onay Prosedürü

Kore'de eğitim almak isteyen kişi, okula kabul aldıktan sonra Kore'ye giriş için gerekli belgeleri toplayıp ülkesindeki Kore elçilikleri aracılığıyla eğitim vizesi almalıdır. Vize tipi, Kore üniversitelerinde alınacak eğitimin çeşidine göre (lisans programları, dil eğitimi, kültür eğitim vs.) farklılık göstermektedir. Lisan programlarına kabul alan yabancı öğrenciler D-2 vizesi ve bunun dışındakiler (Korece ve diğer dillerin eğitimleri) D-4 vizesi almalıdır. Vize onay sürecini hızlandırmak için başvuran tüm kişilerden, özel bir durum söz konusu değil ise, Vize Onay Belgesi öncelikli olarak verilerek vize başvurusu kabul edilmektedir.
(1) Vize Onay Belgesi (Certificate for Confirmation of Visa Issuance) Nedir?
• Adalet Bakanlığı tarafından yurtdışında veya Kore'de vize almak isteyen kişilere, vize çıkarılmadan önce gerekli görülen durumlarda Vize Onay Belgesi verilmektedir.
• Vize Onay Belgesi Çıkartma Prosedürü
   - Kore'ye giriş yapmak isteyen yabancılar veya yabancı birini Kore’ye davet etmek isteyenler için, vize için gerekli belgeleri hazırlayarak kendi ülkelerindeki Kore Elçilikleri'nde veya davet edildikleri kurum/kişinin bulunduğu bölgenin bağlı olduğu Göçmenlik Bürosu veya Şubeleri'nde vize başvurusu yapabilirler.
   - Göçmenlik Bürosu veya Şubeleri'nde vize verilmesi uygun görüldüğü takdirde, başvuru yapan kişiye Vize Onay Belgesi veya vize onay numarası verilmektedir.
   - Vize Onay Belgesi veya vize onay numarasını teslim alan kişi, belgenin kendisini ekleyerek veya bu numarayı (onay belgesinde belirtilen numarayı) ibraz ederek vize başvurusu yapar.
※ Vize Onay Belgesi'nin süresi 3 ay olup, vize başvurusunda tek seferlik kullanılabilir.
• Kimlere Vize Onay Belgesi verilir?
   - Kore elçiliği bulunmayan ülkeler veya diğer özel ülke vatandaşları (Küba, Suriye, Kosova, Makedonya) 90 günden
   az kalmaları durumda diğer ülkelerde Kore Elçilikleri'nden kısa süreli vize verilir.
   - Kültür-Sanat (D-1), Yurtdışı Eğitim (D-2), Kısa Süreli Teknik Eğitim (D-3), Kısa Süreli Eğitim (D-4), Basın (D-5), Din Faaliyeti (D-6),
   Kalıcı (D-6), Şirket (D-8), Ticaret (D-9, Öğretim (E-1), Özel Öğretim (E-2), Araştırma (E-3), Teknik Rehberlik (E-4),
   Uzman İş (E-5), Sanatsal Performans (E-6), Özel Faaliyet (E-7), Vasıfsız İş (E-9), Denizci (E-10), Ziyaret (F-1), Refakat (F-3), Diğer
   (G-1) ve Kısa Süreli İş (H-2) vizeleri kapsamına giren kişilere.
   - Adalet Bakanlığı tarafından gerekli görülen diğer kişilere.

• Vize Onay Belgesi'nden Muaf Kişiler
   - İkamet (F-2), Gurbetçi (F-4), Uzun Süreli İkamet (F-5), Evlilik Göçmeni (F-6), Çalışma ve Tatil (H-1) vizesi kapsamına giren kişiler.

• Vize Onay Belgesi'nin Gönderilmesi
   Temel olarak vize onay numarası e-mail yoluyla gönderilir. Vize onay numarasının e-mail ile gönderilemediği durumlarda Vize Onay Belgesi bizzat verilir.
※ Vize Onay Belgesi'nin sorunsuz bir şekilde gönderilebilmesi için başvuru yapılırken e-posta adresi doğru bir şekilde verilmelidir.
visa
(2) Yurtdışı Eğitim (D-2)
• Faaliyet Kapsamı ve Vize Verilen Kişiler
   : Meslek yüksekokulu ve üstü eğitim kurumlarında yurtdışı eğitim veya araştırma faaliyetleri.
   - Yükseköğretim Yönetmeliği'ne uygun olarak kurulmuş meslek yüksekokulu, üniversite ve lisansüstü üniversitelerinde veya Özel Eğitim
   Yönetmeliği'ne uygun olarak kurulmuş meslek yüksekokulu ve üstü eğitim kurumlarının lisans, yükseklisans ve doktora
   programlarında eğitim almak veya araştırma faaliyeti yapmak isteyen kişiler.
• Bir Kerede Verilen Azami Vize Süresi
   En fazla 2 yıl
• Başvuru Yeri
   Başvuru yapacak kişinin yaşadığı veya en son eğitim aldığı okulun bulunduğu ülke.
• Teslim Edilecek Belgeler
   Ortak Belgeler
     - Vize Onay Belgesi başvuru formu, pasaport fotokopisi, vesikalık fotoğraf (1 adet, son 6 ay içerisinde çekilmiş)
     - Eğitim kurumunun devlete kayıt belgesinin (eğitim kurumunun kayıt numarası) fotokopisi
     - Okuldan alınan kabul mektubu (Üniversitedeki rektör/dekandan alınmış)
        ☞ Ayrıca, Kore Uluslararası Eğitim Kurumu veya Kore Milli Savunma Bakanlığı bursiyerleri için, bahsi geçen kurumların başkanlarından
        alınan 'Bursiyerlik Belgesi' kabul mektubu olarak geçerlidir.
     - Nüfus kayıt örneği (Yurtdışı eğitimi ebeveynler finanse edecek ise)
        ☞ Ayrıca, 01.07.2016 tarihinden itibaren tüberküloz tehlikesi yüksek ülke vatandaşları, 'Yabancı Tüberküloz Hastaları Vize Onay
        Belgesi ve Vize Sürelerini Düzenleyici Kılavuz'a göre, belirtilen hastanelerde göğüs röntgeni muayenesi sonucunu da içeren
        Tüberküloz Sağlık Raporu'nu teslim etmelidirler.
21 Ülke
Çin, Filipin, Endonezya,Bangladeş, Vietnam, Moğolistan, Tayland, Pakistan, Srilanka, Hindistan, Myanmar, Nepal, İran,
Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Ukrayna, Nijerya, Gana, Mısır, Peru (Toplamda 21 Ülke)
* Korece tercüme edilen belgede İngilizce isim yazılmalı ve pasaport fotokopisi tercümeye eklenmelidir.
Ülkelere göre Aile Bağını Gösteren Belgeler
Çin: Family Relations Registry veya noterden alınan aile bağını gösteren belge, Fillipin: Family Census, Endonezya: Certificate of family relations (Kartu Keluarga), Bangladeş: 점머 까꺼즈 veya 점마 싸이드티켓, Vietnam: So Ho Khau or Doğum Belgesi (Giay khai sinh), Moğolistan: Certificate of Family Relations, Pakistan: Family Certificate, Srilanka: 빠울러 Sertifikası, Myanmar: Family Relations Certificate (잉타웅수사옌), Nepal: 전마달다, Kırgızistan/Kazakistan/Özbekistan/Ukrayna/Tayland: Doğum Belgesi
   -Güncel akademik durumu gösteren belge
   - En son mezun olunan okulu gösteren belgenin orjinali temel alınacak olup diploma vs. belgelerin fotokopisi üzerine sorumlu kişinin ‘Aslı gibidir’ imzası ile birlikte fotokopi teslim alınacaktır. Kişinin başvurusu üzerine verilen mezuniyet belgesi vs. belgeler sadece geçerlilik süresi boyunca kabul edilecek olup bu süre genel olarak alındığı günden itibaren 30 gündür (uzatma mümkün).
   -Aşağıda belirtilen 21 ülkenin vatandaşları ve öncelikli ülkelerdeki okullardan mezun olanlar aşağıdaki ⓐ,ⓑ ve ⓒ maddelerinden birini seçebilirler (Çin için sadece ⓒ maddesi geçerlidir).
   ∙ 21 Ülke: Gana, Nijerya, Nepal, Myanmar, Bangladeş, Vietnam, Moğolistan, Srilanka, Özbekistan, Ukrayna, İran, Mısır, Hindistan, Endonezya, Çin, Kazakistan, Kırgızistan, Tayland, Pakistan, Peru, Filipin
   ∙Yabancı öğrencilerin öncelikli olarak düzenlendiği ülkeler: Gine, Mali, Etiyopya, Uganda, Kamerun
   ⓐ Apostil alınmış diploma vs. akademik durumu gösteren belge
   ⓑ Mezun olunan okulun bulunduğu ülkedeki Kore Elçiliği’nin veya Kore’de ilgili ülke elçiliğinin onayından geçmiş diploma veya akademik durumu gösteren belge
   ⓒ Çin için Çin Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen Akademik Geçmiş Sertifika Merkezleri’nden alınan belge.
   ※ Diploma benzeri bir belgenin verilmediği meslek liseleri vs. okullardan mezun olanlar için:
   ⅰ) Okuldan alınan mezuniyet belgesi (yerel/ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kore Elçiliği onayından geçmiş olacak) veya
   ii) Yerel/ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden alınan mezuniyet belgesi (Kore Elçiliği onayından geçmiş olacak) teslim edilmelidir.
   ※ Kore’deki okullardan mezun olanlar için resmi kurumların onayına ayrıca gerek olmaksızın diploma kabul edilir.
   - Yukarıda belirtilen 21 ülke dışındaki kişiler için diploma vs. belgelerin sahteliğinden şüphe edildiği durumda Göçmenlik Ofisi veya Şubeleri baş yetkilisinin onayı ile yukarıdaki ⓐ veya ⓑ maddelerindeki belgeler kabul edilir
   - Mali durumu gösteren belge
   1 yıllık okul harcı ve günlük masraflar için yeterli miktar olmalıdır.

   Programlara Göre Teslim Edilecek Belgeler
    <Meslek Yüksekokulları Lisans, Yükseklisans, Doktora Programları>
      - En son okuduğu okuldan alınan diploma
      - Mali durumu gösterir belge (1 yıl boyunca okul harcı ve yaşam masraflarını karşılayabilecek tutar olmalıdır.)
    <Özel Araştırma Programı>
      - En son okuduğu okuldan alınan diploma (Yükseklisans ve üstü eğitimini tamamlamış olmalıdır.)
      - Mali durumu gösterir belge (Araştırma gelirini gösteren belge vs.)
      - Güncel akademik durumu gösteren belge (son mezun olunan okuldan alınan diploma vs.) (Kişi yükseklisans ve üstü eğitimini tamamlamış olmalıdır.)
      - Günlük masraflar için mali durumu gösteren belge (Banka cüzdanı, araştırma gelirini gösteren belge vs. gibi)
      - Özel araştırma programı olduğuna dair belge (Öğrenci İşleri’nden sorumlu baş yetkiliden alınmış araştırma öğrencisi belgesi vs.)
    <Değişim Programı>
      - Yaşam masraflarını karşılayabileceğini gösteren belge. (Değişim programında okul harcının öğrencinin kendi okulu tarafından ödendiği
      varsayılır.)
      - Öğrencinin kendi üniversitesinden aldığı referans mektubu (Rektör, dekan, bölüm başkanı vs. tarafından)
      - Değişim öğrencisi olarak kabul edildiğine dair belge. (Kore'deki okuldan alınan kabul mektubu, İki üniversite arası yapılan değişim
      anlaşması vs.)
      - Öğrencinin kendi okulunda bir dönem ve üzeri eğitim aldığını gösteren belge (Öğrenci belgesi vs.)
      - Güncel akademik durumu gösteren belgeden (diploma vs.) muaftır. Fakat, dil yeterliliğini gösteren belge teslim edilmelidir.
      - Günlük masraflar için mali durumu gösteren belge. (Değişim programında okul harcının öğrencinin kendi okulu tarafından ödendiği varsayılır.)
      - Öğrencinin kendi üniversitesinin rektörü tarafından verilen referans mektubu
      - Değişim öğrencisi olduğuna dair belge. (Kore'deki okulun yayınladığı değişim anlaşması hakkındaki resmi duyuru, İki üniversite arası yapılan değişim anlaşması vs.)
      - Öğrencinin kendi okulunda bir dönem ve üzeri eğitim aldığını gösteren belge (Öğrenci belgesi vs.)
    <International Military Student Sponsorship >
      - Nüfus Kayıt Örneği tesliminden muaftır.
      - Güncel akademik durumu gösteren belge tesliminden muaftır.
      - Mali durumu gösteren belge tesliminden muaftır.
      - Savunma Bakanlığı’ndan alınan programa davet belgesi
       -※ Başvuran kişinin durumuna göre belgeler değişiklik gösterebilir.
※ Kore Elçilikleri'nde ülkeye giriş amacı, programa kabulün gerçekliği veya öğrencinin yeterliliğinin kontrol edilmesi gerektiğine kanaat getirilirse ek belgeler istenebilir.
(3) Kısa Süreli Eğitim (D-4)
• Faaliyet Kapsamı ve Vize Verilen Kişiler
   : Yurtdışı Eğitim (D-2) vizesi kapsamı dışındaki eğitim kurumu, şirket, dernek gibi kurumlarda eğitim veya kısa süreli eğitim / araştırma faaliyeti.
     - Üniversiteye bağlı Korece dil eğitim merkezlerinde Korece öğrenmek isteyen kişiler (D-4-1)
     - Yurtdışı Eğitim (D-2) vizesi kapsamı dışındaki eğitim kurumlarında eğitim almak isteyen kişiler.
     - Devlet / ulusal araştırma kurumları veya kısa süreli eğitim kurumlarında eğitim almak isteyen kişiler.
     - Yabancı sermayeli şirket veya Kore sermayeli yabancı şirketlerde stajyer olarak eğitim veya araştırma faaliyetlerinde bulunmak isteyen kişiler.
• Bir Kerede Verilen Azami Vize Süresi
   2 yıl (Dil eğitimi için ise 6 ay)
• Başvuru Yeri
   - Başvuran kişinin ülkesinde veya son mezun olduğu okulun bulunduğu ülkedeki Kore diplomatik ofislerinde başvuru esastır.
※ Study-in-Korea sitesinde sadece Dil Eğitimi (D-4-1) vizesi hakkında bilgi verilmektedir. Diğer vize türleri hakkında Göçmenlik Ofisi'nden bilgi alınmalıdır.
• Teslim Edilecek Belgeler
   - Vize Onay Belgesi başvuru formu, pasaport fotokopisi, vesikalık fotoğraf (1 adet), başvuru ücreti
   - Eğitim kurumunun devlete kayıt belgesinin (eğitim kurumunun kayıt numarası) fotokopisi
   - Okuldan alınan kabul mektubu (Üniversitedeki rektör/dekandan alınmış)
• Yabancı Öğrenci Bilgi Sistemi'nden (FIMS) öğrencinin bilgileri kontrol edilerek belge tesliminin gerekmediği durumlar vardır. Ayrıca, Kore Uluslararası Eğitim Kurumu bursiyerleri için, bu kurumun başkanından alınan 'Bursiyerlik Belgesi' kabul mektubu olarak geçerlidir.
   - Öğrenci belgesi veya güncel akademik durum gösteren belge – Orjinal belgenin kontrolü temel alınacak olup gerekli görüldüğü takdirde fotokopi üzerine sorumlu kişinin ‘Aslı gibidir’ imzası ile birlikte fotokopi teslim alınacaktır.
   - Orijinal belge teslim edilmesi zorunlu olup, orijinal belge tesliminin mümkün olmadığı durumlarda, belge fotokopisi üzerine sorumlu kişinin orijinal belge ile tutarlılığını kontrol ettiğine dair imza ve kaşesi ile işlem yapılabilir.
   - Mali durumu gösteren belge (10,000 Amerikan Dolarına eşdeğer miktarda)
    ※ Mali durumu gösteren belge (Örnek: Hesap Ektresi, Banka Hesabı, Burs Belgesi, Hesap Özeti vs.) Orjinal belgenin kontrolü temel alınacak olup gerekli görüldüğü takdirde fotokopi üzerine sorumlu kişinin ‘Aslı gibidir’ imzası ile birlikte fotokopi teslim alınacaktır. (Hesap ektresi son 30 gün içinde alınmış olmalıdır.)
    ※ Uluslarası Eğitim Kalitesi Güvence Sistemi’ne (International Education Quality Assurance System, IEQAS) göre sertifikalı olmayan üniversitelerde Korece dil okuluna gitmeyi planlayan öğrenciler için Yurtdışı Eğitim için Mali Sigorta Belgesi (유학경비보증서) teslim edilmesi zorunludur. (Kore ve Vietnam’da şubesi bulunan bir mali kuruluştan sigorta yaptırdıktan sonra Sigorta Belgesi çıkarılmalıdır.)
    ※ Ebeveyn adına Hesap Ektresi teslim edilirse Nüfus Kayıt Örneği de beraberinde teslim edilmelidir.
    ▶1 yılı (dil eğitimi ise 6 ay) kapsayan mali durumu gösteren belge (okul kayıt ücreti + günlük masraflar) esas alınır.
    ※ Ayrıntılı bilgi Göçmenlik Bürosu internet sitesinden alınabilir.
    - İnternet sitesi: Hikorea (http://www.hikorea.go.kr) veya Kore Vize Portalı (http://www.immigration.go.kr)
    ※ Kaynak: Göçmenlik Bürosu.