Kore’de Yurtdışı Eğitim

홈으로 이동> Kore'de Yurtdışı Eğitim > Kore'de Eğitim > Korece Dil Eğitimi

Korece Dil Eğitimi

Kore'deki yabancı öğrenciler kendi bölümlerine devam etmeden önce, Korece dil eğitiminin gerekli olduğu durumlarda, üniversite bünyesindeki Korece dil eğitim merkezlerinde ders alarak Korecelerini geliştirebilirler.

Üniversite Bünyesindeki Korece Dil Eğitim Merkezleri

Kore'de üniversite okumak isteyen yabancı öğrencilerin en fazla ihtiyaç duydukları, konuşma, dinleme, yazma, okuma ve yazma olmak üzere bütün konularda sistemli bir şekilde çalışmaları mümkündür. Korece dil eğitim merkezlerinde, normal programlarda 10 hafta süresince haftada ortalama 20 saat ders yapılmakta olup eğitim ücreti olarak yaklaşık 1,200,000 - 1,800,000₩ (1,000-1,500$) civarındadır. Dersler yetişkin öğrenciler için hazırlanmış olup, ayda bir kültür gezileri (bölgedeki turistik veya geleneksel Kore Kültürü'nün deneyim edilebileceği yerler) yapılmaktadır.
(1) Başvuru Prosedürü
Belge Teslimi→Belge İncelemesi→Okul Ücretinin Yatırılması→Kabul Mektubu Çıkarılması→Vize Başvuru /Uzatma
(2) Teslim Edilecek Belgeler
  • * Vize Onay Belgesi Başvuru Formu
  • * Pasaport
  • * Vesikalık Fotoğraf
  • * Okuldan alınan kabul mektubu
  • * Öğrenci belgesi veya güncel akademik durumu gösteren belge.
  • * Mali durumu gösteren belge (10,000 Amerikan dolarına eşdeğer miktarda)
  • * Eğitim planı
※ Teslim alınan belgeler kişiye iade edilmemektedir. Belgeler ülke ve üniversitelere göre değişiklik gösterebileceği için, başvurudan önce ilgili okulun internet sitesinden mutlaka kontrol edilmelidir.
(3) Seviyelere Göre Normal Dönem Ders Programı Örneği
Seviyelere Göre Normal Dönem Ders Programı Örneği
Giriş Kore harfleri telaffuzu, fonetik karşılıkları ve heceleme temellerinin anlaşılması.
Temel kelimeler ve basit cümleleri anlama ve ifade etme yeteneği.
Başlangıç Seviyesi 1 Günlük yaşamda gerekli temel kelime ve cümlelerin kurulması.
Selamlaşma, kendini tanıtma, alışveriş yapma, yemek siparişi verme gibi günlük hayatta gereken diyalogların kullanılması.
Başlangıç Seviyesi 2 Düzgün telaffuza alışma, kalıcılaştırma ve tonlamayı ayırt etme.
Telefon etme, rezervasyon yapma, postane / bankaya gitme gibi günlük yaşamda kullanılan daha karmaşık diyaloglar.
Orta Seviye 1 Toplumdaki genel olgular ile alakalı ve kamu tesislerinin kullanılması gibi günlük işlerin yapılmasında gerekli temel kelimeler.
Karmaşık sorular ve bağlaçlar, fiil çekimleri, yardımcı fiiller, toplumda sık kullanılan kelimeler kullanılarak oluşturulan diyaloglar.
Reklam / röportaj / hava durumunu anlama.
Orta Seviye 2 Atasözleri, temel güncel olaylarla ilgili kelime ve ifadeler, sıklıkla kullanılan soyut kelimeler.
Gazete ve televizyon aracılığıyla güncel olay ve problemler hakkında bilgi sahibi olma ve Kore Kültürü'nü anlama.
Yüksek Seviye 1 Çeşitli deyişler ve yabancı kökenli kelimelerin öğrenilmesi, toplumsal olaylar ile ilgili soyut kelimelerin çalışılması.
Politika, ekonomi, toplum, kültür konularında çeşitli güncel olaylara ait belge ve basit karşılaştırmalı edebiyat eserlerinin okutulması.
Yüksek Seviye 2 Uzmanlık alanları hakkında kullanılan ifadeler, argo kelimeler, kısaltmaların geniş olarak öğrenilmesi.
Sadece politika, ekonomi, toplum konusunda değil, felsefe, düşünce gibi soyut içerikleri anlama.
Yüksek Üstü Üniversiteye hazırlık ve iş bulma aşamalarında, anadil seviyesinde Korece yeterliliğini amaçlayan konular.
Korece seviyesinin bölüm derslerini anlayabilecek seviyeye yükseltilmesi.
※ Üniversite bünyesindeki Korece dil eğitim merkezlerinde eğitim almak için Kore'ye giriş yapacak yabancı öğrencilerin, Kore Elçilikleri ve Konsoloslukları'nda gerekli vizeyi (genellikle D-4 vizesi) almaları gerekmektedir. Vize çıkarılması için Korece dil eğitim merkezlerinden alınan kabul mektubu, referans mektubu ve mali yeterliliği gösterir belge vb. gerekmekte olup, vizeye başvurulan ülkenin Kore Elçiliği şartlarına ve öğrencinin uyruğuna göre gereken belgeler farklılık gösterebildiği için, kayıt yaptırmadan önce vize işlemi hakkında bilgi alınmalıdır.
※ Eğitim sırasında başka bir Korece dil eğitim merkezine geçiş söz konusu ise, okulun kurs ücreti iade prosedürü önceden kontrol edilmelidir.
Last modified : 2021-02-23