Kore’de Yurtdışı Eğitim

홈으로 이동> Kore'de Yurtdışı Eğitim > Kore'de Yaşam > Kore’ye Girişten Sonra Yapılması Gerekenler

Kore’ye Girişten Sonra Yapılması Gerekenler

A. Oturma İzni Başvurusu
(1) Oturma iznine kimler başvurur?
- Kore’ye giriş yapılan günden itibaren 90 günden fazla Kore’de kalmayı planlayan kişiler.
- Kore vatandaşlığını bırakıp yabancı ülke vatandaşlığına geçmiş kişiler veya Kore’de doğmuş olup oturma iznini almış ve oturma izninin bitişinden itibaren 90 günden fazla kalmak isteyen yabancılar.
Oturma İznine Tabi Olmayan Kişiler: Aşağıda belirtilen kişiler oturma izni kapsamının dışındadır.
- Diplomatik görevlendirme, devlet görevi ve mütabakat görevi ile gelen kişiler ve aileleri (A-1, A-2, A-3)
- Diplomatik, ticaret, savunma amaçlı önemli görevlerde bulunan kişiler ve ailesi gibi özel olarak oturma iznine tabi olmaması gerektiği kabul edilen yabancılar.
- Kore’ye vizesiz giriş yapıp, 6 aydan daha az bir süre kalmak isteyen Kanada vatandaşları.
- 17 yaş altı yabancılar (17 yaşına girdikten sonra 90 gün içinde oturma iznine başvurulmalıdır.)
(2) Oturma İzni Başvuru Periyodu
- Kore’de 90 günden fazla kalmak isteyen yabancı→Ülkeye giriş gününden itibaren 90 gün içinde başvuru yapılmalıdır.
- Oturma izni verilmiş ve değişiklik iznini almış yabancı→İzni alırken başvuru yapılmalıdır.
Örnek) B-2 Turist vizesi Kanada vatandaşları Kore'de 5 ay kaldıktan sonra vize tipi değişimi için başvurdukları takdirde başvuru sırasında yapılır.
(3) Teslim Edilecek Genel Belgeler
• İkametgah yerini gösteren ek belge (Kira kontratı, konaklama onayı, Oturma İzni Bitiş Bildirimi - 체류기간만료예고통지, fatura makbuzu vs.)
• Renkli vesikalık fotoğraf 1 adet
immigrationGuide
B. Oturma İzni Değişimi
(1) Oturma izni değişimi nedir?
Kore'de kalmakta olan yabancıların mevcut oturma izninde belirtilen faaliyetleri sonlandırıp, başka bir oturma izni türüne dahil olan faaliyete geçmek istedikleri durumdaki prosedürdür.
immigrationGuide
C. Yeniden Giriş İzni
• Oturma izni bulunan yabancı (özel durumlar hariç) izninde belirtilen süre içerisinde, 1 yıldan uzun süreyle Kore'den çıkıp yeniden giriş yapmak istediğinde çoklu yeniden giriş izni alması gerekmektedir.
• Oturma iznine tabi olmayan yabancılar da, 1 yıldan uzun süreyle Kore'den çıkıp yeniden giriş yapmak istediğinde çoklu yeniden giriş izni almalıdır.
D. Oturma İzni Uzatma
(1) Oturma İzni Uzatma
Aldığı oturma izninin süresi dolan yabancıların Kore'de kalmaya devam etmek istemesi durumunda oturma izni süresinin uzatılmasıdır.

immigrationGuide
Yurtdışı Eğitim (D-2)
A. Temel Esaslar
Süresi eğitimin süresine göre belirlenir
•Yurtdışı Eğitim Yeterliliği (D-2-1 ile D-2-6 arası vizeler)
- Oturma izni verilirken sonraki yılın Mart veya Eylül ayı sonuna ayarlanıp oturma izni bastırılır.
- Oturma izni değişim veya uzatılması durumunda 2 yıl sonrasının Mart veya Eylül ayı sonuna kadar izin verilir.
Kişisel nedenlerle devamsızlık kabul edilmemektedir.
•Kişisel nedenler veya gerekli not ortalamasına ulaşamama vb. nedenlerle eğitime ara verilmesi (okulun dondurulması) durumunda, oturma izni uzatılması sınırlandırılmıştır.
•Fakat, hastalık, kaza vb. gibi kaçınılmaz sebep olarak kabul edilen durumlarda, istisnai olarak oturma izni değişimi, uzatılması vb. gibi gerekli işlem yapılacaktır.
B. Teslim Edilecek Belgeler
•Başvuru formu, pasaport, oturma izni, başvuru ücreti
•Eğitime devam ettiğini gösteren belge
- Örnek: öğrenci belgesi, değişim uzatma belgesi, araştırma görevlisi belgesi vs.
•Eğitimin normal olarak devam ettiğini gösteren belge
- Örnek: not dökümü, yoklama/devamlılık dökümü vs.
•Ekonomik durumu gösterir belge
•Başvuru kılavuzu (öğrenim süresi belirtilmeli) ve öğretim planı (Korece eğitim almakta olan öğrenciler için)
•İkamet yerini gösteren belge. (kira kontratı, lojman belgesi, konutta kalış süresinin bitimini bildiren posta, apartman harcı alındı belgesi, yurt ücreti dekontu vs.)
Kısa Süreli Eğitim Vizesi (D-4)
Korece Dil Eğitimi Alan Öğrenciler (D-4-1, D-4-7) İçin Oturma İzni Uzatma
A. Temel Esaslar
Kişisel nedenlerle devamsızlık kabul edilmemektedir.
•Kişisel nedenler veya gerekli not ortalamasına ulaşamama vb. nedenlerle eğitime ara verilmesi (okulun dondurulması) durumunda oturma izni uzatılması sınırlandırılmıştır.
•Fakat, hastalık, kaza vb. gibi kaçınılmaz sebep olarak kabul edilen durumlarda, istisnai olarak oturma izni değişimi, uzatılması vb. gibi gerekli işlem yapılacaktır.
Akredite Okullarda Okuyan Öğrencilere Verilen Teşvik Ödülü
•(Hedef Öğrenciler) Belirtilen okullarda okumakta olan ve not ortalaması (kredili ve zorunlu dersler bazında) C (2.0) ve üzeri olan kişiler
•(Teslim Edilecek Belgeler) Genellikle belge istenmemektedir.
- FIMS sisteminden akademik bilgiler kontrol edilerek ödül verilmekte ve bunun haricinde belge teslimi (mali durumu gösterir belge de dahil) gerekmemektedir.
Yetersiz Okullardaki Öğrenci Değerlendirmenin Sıkılaştırılması
•(Hedef Öğrenciler) Yetersiz vb. okullardaki öğrencilerden not ortalaması (kredili ve zorunlu dersler bazında) D (1.0) ve altında olan kişiler
•(Teslim Edilecek Belgeler) FIMS sistemi akademik bilgileri (öğrenim devam durumu, not ortalaması gibi) kullanılır. Mali durumu gösteren belge teslimi gereklidir.
İnternetten veya Yurtdışı Eğitim Ofisi Aracılığıyla Uzatma Alınması
• (Hedef Öğrenciler) Akredite okullarda okuyan öğrenciler gibi bizzat değerlendirmeye katılması gerekmeyen kişiler
• (Başvuru Örneği)
- İnternetten Başvuru: Yabancı öğrencinin kendisi veya yurtdışı eğitim ofisi görevlisi
※ Yurtdışı eğitim ofisi görevlisinin başvurması durumunda bir seferde 8 kişiye kadar başvuru yapılabilir.
- Bizzat Başvuru: Yabancı öğrencinin kendisi veya yurtdışı eğitim ofisi görevlisi.
B. Teslim Edilecek Belgeler
① Başvuru Belgesi, Pasaport, Oturma İzni, Başvuru Ücreti
② Eğitime Devam Ettiğini Gösteren Belge
- Öğrenci belgesi, değişim uzatma belgesi, araştırma görevlisi belgesi vs.
③ Eğitimin normal olarak devam ettiğini gösteren belge
- Not dökümü, yoklama/devamlılık dökümü
④ Mali durumu gösteren belge
⑤ Başvuru kılavuzu (öğrenim süresi belirtilmeli) ve öğretim planı (Korece eğitim almakta olan öğrenciler için)
⑥ İkamet yerini gösteren belge. (kira kontratı, lojman belgesi, konutta kalış süresinin bitimini bildiren posta, apartman harcı alındı belgesi, yurt ücreti dekontu vs.)
⑦ Yurtdışı Eğitim Sigorta Poliçesi veya Kore Ulusal Sağlık Sigortası Belgesi (ilk-ortaokul ve lise öğrencilerinden gerekli olanlar için)
※ Oturma izni türüne göre teslim edilmesi gereken belgeler kontrol edilmelidir. Başvuru yapan kişiye göre gerekli belgeler değişiklik gösterebilir.
※ Kaynak: HiKorea http://www.hikorea.go.kr
E. Yabancı Öğrencinin Yarı Zamanlı Çalışması
(1) Temel Esaslar: Genel olarak öğrencilerin yapabileceği yarı zamanlı işlerle (basit işler) sınırlıdır.
(2) Kimler yarı zamanlı çalışabilir?
• Yurtdışı Eğitim (D-2) veya Korece Dil Eğitimi (D-4-1,D-4-7) vizesi bulunup okulun yurtdışı eğitim ofisinden gerekli izni almış kişiler
※ Korece dil eğitimi almakta olan ilk-ortaokul ve lise öğrencilerine (mezun olacak kişi de dahil) yarı zamanlı iş izni verilmemekte olup, oturma izni değişiminden (oturma izni bulunan kişiler için Kore’ye giriş gününden) itibaren 6 ayı geçmiş kişilere verilebilmektedir.
(3) İznin Sınırları
<Zaman Sınırı>
•(Lisans ve Dil Eğitim Programı) Haftalık en fazla 20 saat
※ Akredite üniversitelerde okuyan yabancı öğrenciler için (dil eğitimi dahil) haftalık en fazla 25 saat.
•(Yükseklisans ve Doktora Programı) Haftalık en fazla 30 saat
•(Yükseklisans/Doktora Sonrası Programlar) Haftalık en fazla 30 saat
※ Akademik dönemdeki resmi tatiller ve tatil döneminde zaman sınırı yoktur (Haftalık saat hesaplanırken hariç tutulur).
<İş Yeri Değişimi> : İzin verilen süre içerisinde iş yerini değiştirme
•Başvuru Yöntemi: İş yeri değiştirilen günden itibaren 15 gün içerisinde bizzat veya yurtdışı eğitim ofisi görevlisi tarafından başvuru yapılır.Bizzat veya resmi internet sitesinden iş yeri değişim bildirimi yapılabilir.
<Yarı Zamanlı İş İzninin Uzatılması>
•Sınırlandırma kimler içindir?
- Mevcut akademik dönemde %70 devam oranına ulaşamayan ve not ortalaması (kredili ve zorunlu dersler bazında) C (2.0) altı olan kişiler için, iş ve okul hayatını birlikte yürütmesinin zor olduğuna kanaat getirildiği durumda.
- Yarı zamanlı iş detaylarını (iş yeri, çalışma saati vs.) bildirmeyen veya iş yeri değişimini bildirmeyen kişiler.
• Sınırlama Yöntemi: Oturma izni süresi içerisinde en fazla 1 yıl, 2 iş yeri ile sınırlama.
(4) Başvuru Belgeleri
•Pasaport, oturma izni, başvuru belgesi, başvuru ücreti
•Yarı zamanlı iş referansı, not dökümü, yoklama/devamlılık dökümü
(5) Yarı zamanlı izni istisnaları (izin kapsamı dışındakiler)
•Yurtdışı eğitim vizesinin temel esaslarını ihlal etmeyen sınırlar içerisinde, düzenli olmayan, ödül vb. gibi öğrencinin günlük masraflarına yardım amaçlı para alması, yarı zamanlı iş izni kapsamına alınmamaktadır.
* İzin İstisnasına Örnek
- Öğrencinin kredi tamamlamak amacıyla yaptığı stajyerlik veya araştırma projesinden düzenli gelir alması durumunda.
- Okuluna devam etmekte olan öğrencinin okul içerisinde asistanlık (ders asistanlığı dahil), kütüphane görevlisi gibi yarı zamanlı işleri yapması durumunda.
- Ev veya ofis işlerine yardımcı olmak gibi iş olarak kabul edilmeyen ve düzenli/sürekli olmayan işlerden gelir alınması durumunda.
- İş olarak kabul edilmeyen danışmanlık, etkinliğe katılma, film/televizyonda yer alma gibi tek seferlik ve düzenli/sürekli olmayan faaliyetlerden gelir alınması durumunda.
※ Yarı Zamanlı İş İznini veren kurumun başındaki kişi tarafından, işin şekli, süresi, sıklığı, yeri ve gelir miktarı düşünülerek yapılan işin, iş izninden muaf olup olmadığına karar verilir.
F. Çalışma Vizesi (D-10)
Yurtdışı Eğitim (D-2) vizesinin Çalışma (D-10) vizesine değiştirilmesi.
(1) Kimler içindir?
① Kore'deki meslek yüksekokullarından mezun olmuş (mezun olacak kişiler dahil) yabancı öğrenciler.
② Kore'deki üniversitelerin lisans veya lisansüstü bölümlerinden mezun olan (mezun olacak kişiler dahil) veya araştırma kurumlarında araştırma programını tamamlamış yabancı öğrenciler.
③ Öğretim (E-1) vizesinden Özel Faaliyet (E-7) vizesine kadarki vize türlerine sahip olup, işe girmek isteyen fakat vize süresi bitimine kadar iş kontratı yapamayan veya kontratı yenileyemeyen kişiler.
④ Kore veya diğer ülkelerde lisans ve üstü programlardan mezun olup (mezun olacak kişiler dahil) fikri mülkiyet hakkına sahip olan veya sahip olduğu teknik becerilere dayanarak iş kurma hazırlığı yapmak amacında olan kişiler.
⑤ Diğer çalışma vizesi türlerine sahip olup (B-1, B-2 dahil), Çalışma (D-10) vizesi şartlarını taşıyan yabancılar.
(2) Bir seferde verilen oturma izni süresi en fazla 6 aydır.
(3) Sınırlandırma kimler içindir?
• Son 1 yıl içerisinde yenileme kontratı olan ve işyerinin hiçbir suçu bulunmadığı halde kendi isteğiyle emekliye ayrıldıktan sonra vizesini Çalışma (D-10) vizesine değiştirmiş kişi.
* Azami iyi niyet prensibine uyarak, suçu bulunmayan işvereni koruyan ve işe alma sisteminin zayıflıklarını kötüye kullanan yabancıların vizeleri tekrar gözden geçirilir.
(4) Teslim Edilecek Belgeler
• Yurtdışı Eğitim (D-2) Vizesi Sahibi
① Başvuru belgesi, pasaport, oturma izni, başvuru ücreti
② Eğitim geçmişi kaydı, not dökümü
* Göçmenlik Ofisi sistemi ile kontrol edilebiliyorsa belge gerekli değildir.
③ İş Planı
④ Teknik yeterlilik sertifikası kopyası (gerekli kişiler için)
(5) Başvuru yöntemi
• Pozisyon değişikliği durumunda (değişiklik planı olduğu durum da dahil) göçmenlik ofisine hemen bildirilmelidir.
Last modified : 2021-02-23