Kore’de Yurtdışı Eğitim

홈으로 이동> Kore'de Yurtdışı Eğitim > Kore'de Eğitim > Kore'de Yüksek Eğitim

Kore'de Yüksek Eğitim

Kore'de eğitim, ilkokul 6 yıl ve ortaokul 3 yıl zorunlu eğitim olmak üzere, lise 3 yıl ve üniversite 4 yıldan oluşup toplamda 6-3-3-4'lük sisteme sahiptir. Bir eğitim yılı 2 dönemden oluşmakta olup (1. dönem: Mart-Ağustos, 2. dönem: Eylül- sonraki yıl Şubat), genellikle Temmuz - Ağustos ve Aralık - Şubat ayları arasında 2 aylık okul tatili bulunmaktadır.
고등교육
Kore'deki yüksek eğitim veren okullar, genel olarak meslek yüksekokulları (2 - 3yıl), üniversiteler (4 yıl) ve lisansüstü eğitim kurumları olmak üzere üçe ayrılabilir. Son zamanlarda, bilgi teknolojilerindeki ilerlemelerle birlikte, e-Eğitim derslerinin çoğunlukta olduğu Siber Üniversiteler (Cyber Universities) açılmakta ve eğitim vermektedir. Bunun yanında, lisansüstü (yükseklisans-doktora) programları, lisans üniversitelerinde okutulmakta olup son zamanlarda sadece lisansüstü eğitim veren üniversiteler de yaygınlaşmaktadır. Üniversiteler kuruluş şekillerine göre ulusal üniversiteler, bölge yönetim birimleri tarafından açılan devlet üniversiteleri, eğitim vakıfları tarafından açılan özel üniversiteler olarak sınıflandırılabilir.
Üniversite eğitim kalitesini belli bir seviyenin üstünde tutmak için, Eğitim Bakanlığı tarafından eğitmen ve öğretmenler, eğitim programları, okul tesisleri, mezuniyet vb. konularda belirli şartlar getirilmiştir. Ayrıca, bütün özel okullar, Eğitim - Bilim ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenen üniversite kurma şartlarını yerine getirip gerekli izinleri aldıktan sonra yüksek eğitim kurumu olarak sayılmaktadır.
Eğitim Bakanlığı'na bağlı Kore üniversiteleri, uluslararası sahada rekabet edebilmek ve ülkelerarası değişim / işbirliğini güçlendirmek için yabancı öğrencilerin Kore'deki eğitimini aktif olarak desteklemektedirler. 2016 yılının rakamlarıyla, Kore'deki yabancı öğrenci sayısı yaklaşık 104 bin olup, bu öğrencilerin 63 bine yakını değişim öğrencisi olmayıp belirli bölümlerde okumaktadır.

Junior Colleges

- Program period : 2~4 years(for nursing 4 years)
- Eligibility : Those who are eligible to meet admission qualifications by each junior colleges
- Purpose : Teach and research professional knowledge and theory about distinctive fields of society, enhance skills necessary for the improvement of the state and train professional personnel
- Curriculum management : Higher vocational curriculum to nurture professionals
a. Practical education curriculum for industry-academia cooperation
b. Efficient laboratory practice and field training
c. Professional education to acquire national technical certificate
Credit management Apply for up to 24 credits per semester, but the minimum credits for graduation is 80 credits (120 credits for a department with a three-year program), and a 'Associate degree’ is awarded to graduates.
Major-intensive course for a Bachelor’s degree - Eligibility : Those who graduated from a junior college and have worked in related fields
- Education purpose : Expanding opportunities for continuing education and realizing work to school for junior college graduates

Üniversite

Kore üniversitelerinde verilen eğitim programları aşağıda sıralanmıştır.
Kore üniversitelerinde verilen eğitim programları aşağıda sıralanmıştır.
Normal Dönem Programı Bahar ve güz dönemlerinde Koreli öğrencilerle aynı derslerin alındığı programdır. Dersler Korece veya başka bir yabancı dilde işlenebilir. Mezun olduktan sonra o bölümün diploması verilir.
Değişim Programı Birçok Kore üniversitesinin yabancı ülkelerdeki kardeş üniversitelerle değişim anlaşması bulunmaktadır. İki üniversite arasındaki öğrenci değişimi, öğrencilerin kardeş üniversitede belirli bir süre okumasını kapsayan bir sistemdir. Değişim yapacak öğrencinin not ortalaması ve yabancı dil yeterliliği belli bir seviyenin üstünde olmalıdır.
Ara Dönem Programı Yabancı öğrencilerin yaz veya kış tatil dönemlerinde Korece dil dersi veya diğer dersleri alabileceği programdır.
İngilizce Dersler Son zamanlarda üniversite eğitiminin uluslararası bir boyuta taşı ile birlikte, bazı okullar derslerinin %30'unu İngilizce olarak vermektedir. Lisansüstü eğitimindeki İngilizce derslerin oranı lisan eğitimine göre daha yüksektir. Bunun yanı sıra, bazı okullar %100 İngilizce dersler vermektedir.
Korece Dil Eğitim Programı Kore'de birçok okulun kendisine bağlı Korece dil eğitim merkezi bulunup, yabancılar için dil dersleri vermektedir. 3 - 4 haftalık hızlandırılmış programlarla, öğrencilerin iletişim yeteneklerini yükseltilmesi amaçlanmaktadır. 10 - 40 hafta süren normal dönemlerde ise, günlük yaşamla ilgili aktivitelerle iletişim yeteneklerini geliştirip, kültür dersleri ile Kore Kültürü'nü anlamaya yönelik konulara yer vererek derslerin daha etkili olması hedeflenmektedir.

Lisansüstü

Kore'de lisansüstü eğitim, akademik araştırmaya dayalı lisansüstü programlar ve pratiğe dayalı meslek yüksekokulu lisansüstü programları olarak sınıflandırılabilir.
Yükseklisans eğitim süresi en az 2 yıl olup genellikle 24 kredi tamamlanması gerekir. Yükseklisans programından mezun olabilmek için, belirli bir krediyi tamamlayıp gerekli sınavlardan geçerli not almak ve yükseklisans tezinin tesliminden sonra, en az 3 kişiden oluşan jüri önünde gerçekleştirilen tez savunmasını geçmek gerekmektedir.
Doktora eğitim süresi en az 3 yıl olup genellikle 36 kredi tamamlanması gerekir. Doktora programından mezun olabilmek için, belirli bir krediyi tamamlayıp gerekli sınavlardan geçerli not almak ve doktora tezinin teslimini yaptıktan sonra, en az 5 kişiden oluşan jüri önünde gerçekleştirilen tez savunmasını geçmek gerekmektedir.
Doktora sonrası program ise, doktora programından mezun olunduktan sonra akademik araştırmaya devam edilen programdır. Mevcut durumda birçok üniversite, BK21 projelerini uygulamak için doktora sonrası araştırma görevlilerini davet ederek araştırma projelerini yürütmektedir.

Üniversite Eğitimi İle Alakalı Sık Kullanılan Kelimeler

Üniversite Eğitimi İle Alakalı Sık Kullanılan Kelimeler
Ders Seçimi Her eğitim dönemi başlangıcından önce öğrencinin almak istediği derslere kayıt olduğu tarih
Ders Değerlendirme Her dönem sonunda öğrencilerin dersi ve işleniş şeklini değerlendirmesi.
Ara Dönem Tatil süresinde yaklaşık bir ay süren dönemdir. Genellikle fazla kredi almak amacıyla ders alınır.
Okulu Dondurma Öğrencinin okuldan izin alarak belirli bir süre okulu dondurması.(Yabancı öğrenciler için, okulun dondurulmasından itibaren 15 gün içinde Kore'den çıkış yapmak zorunludur.)
Okula Dönüş Okuldan uzaklaştırılan veya okulu donduran öğrencinin tekrar okula başlaması.
Uyarı Alma Öğrencinin dönem sonu ortalamasının, o okul için belirlenen ortalamadan düşük olması durumunda (4.5 üzerinden 1.5-2.0, her okul ve her yıl için değişebilir) aldığı akademik uyarıdır. Üç seferden fazla uyarı alması durumunda öğrenci okuldan atılır (Vize uzatılmasında da problemler olabilir).
Bölüm Değiştirme Öğrencinin okulun onayı ile bölümden bir başka bölüme geçiş yapması.
Çift Anadal/Yandal Öğrencinin kendi bölümü dışında farklı bir bölümden yeterli krediyi alarak, ikinci anadal veya yandal ile mezun olması. Çift anadal ve yandal genellikle anadal diploması ile beraber işlenir.
İngilizce Dersler Ders ve sınav içeriğinin %100 İngilizce olduğu derslerdir.
Son zamanlarda birçok okulda İngilizce dersler artmakta ve büyük üniversitelerde bir dönemde 100'den fazla ders İngilizce olarak açılmaktadır. Yabancı öğrenciler dil konusunda zorluk yaşamadan, bu İngilizce dersleri seçebilirler.
Okuldan Atılma Çeşitli nedenlerle öğrencinin okuldan kaydının silinmesi.
Okulu Bırakma Öğrencinin kendi isteği ile okuldan ayrılması.