Их дээд сургуулийн мэдээлэл

홈으로 이동 > Их дээд сургуулийн мэдээлэл > Их дээд сургууль хайх

Их сургууль хайх

No сургуулийн нэр бүс нутаг оюутны байр тэтгэлэг англи хэл дээрх
хичээл
1 Gyeongsangbuk-do O O O
2 Gyeongsangbuk-do O O X
3 Gyeongsangbuk-do O O O
4 Gyeongsangbuk-do O O O
5 Gyeongsangbuk-do O O O
6 Gyeongsangbuk-do O O O
7 Gyeongsangbuk-do O O O
8 Gyeongsangbuk-do O O X
9 Gyeongsangbuk-do O O O
10 Gyeongsangbuk-do O O X

page 1/4

1 2 3 4 
Last modified : 2020-12-10