Их дээд сургуулийн мэдээлэл

홈으로 이동 > Их дээд сургуулийн мэдээлэл > Их дээд сургууль хайх

Их сургууль хайх

No сургуулийн нэр бүс нутаг оюутны байр тэтгэлэг англи хэл дээрх
хичээл
1 Gwangju O O O
2 Gwangju O O O
3 Gwangju O O X
4 Gwangju O O X
5 Gwangju O O X
6 Gwangju O O X
7 Gwangju X X X
8 Gwangju O O X
9 Gwangju O O O
10 Gwangju X X X

page 1/2

1 2 
Last modified : 2020-12-16