Их дээд сургуулийн мэдээлэл

홈으로 이동 > Их дээд сургуулийн мэдээлэл > Их дээд сургууль хайх

Их сургууль хайх

No сургуулийн нэр бүс нутаг оюутны байр тэтгэлэг англи хэл дээрх
хичээл
1 Gyeonggi-do O O X
2 Daejeon O O X
3 Gangwon-do O O X
4 Gyeongsangbuk-do O O O
5 Gyeonggi-do O O O
6 Gyeonggi-do O O O
7 Jeju-do O O O
8 Gyeongsangnam-do O O X
9 Daegu O O X
10 Seoul O O X

page 1/45

첫페이지 이전 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 다음 마지막페이지 
Last modified : 2020-12-10