Их дээд сургуулийн мэдээлэл

홈으로 이동 > Их дээд сургуулийн мэдээлэл > Их дээд сургууль хайх

Их сургууль хайх

No сургуулийн нэр бүс нутаг оюутны байр тэтгэлэг англи хэл дээрх
хичээл
1 Chungcheongnam-do O O X
2 Jeollabuk-do O O X
3 Jeollanam-do O O X
4 Jeju-do X X O
5 Jeollabuk-do X X X
6 Daejeon X O X
7 Seoul X O O
8 Chungcheongbuk-do O O O
9 Seoul O O X
10 Chungcheongnam-do O O O

page 1/45

첫페이지 이전 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 다음 마지막페이지 
Last modified : 2020-12-10