Тэтгэлэг

홈으로 이동 > Тэтгэлэг > Сан болон компаний тэтгэлэг

Сан болон компаний тэтгэлэг

А. Азийн урлагийн шилдэг боловсон хүчний (AMA) тэтгэлэг
Азийн урлагийн шилдэг боловсон хүчний (AMA) тэтгэлэг
Хамрагдах иргэд Азийн бүх орны урлагийн шилдэг боловсон хүчин (19 орон)
Хамрах салбар Урлагийн салбар (хөгжим, бүжиг, уран зураг, дүрс бичлэг, жүжиг, үндэсний урлаг)
Хамаарах сургалтын хөтөлбөр Бакалавр болон ахисан түвшний суралцагч
Тэтгэлгийн агуулга Сургуулийн төлбөр, амьжиргааны мөнгө сард 800,000 вон, онгоцны зардал, эрүүл мэндийн даатгал, солонгос хэлний бэлтгэл гэх мэт
Сонгох хүний тоо 00 хүн
Материал хүлээн авах хугацаа 3-р сар
Хэрэгжүүлэгч байгууллага Солонгосын урлагийн нэгдсэн сургууль (Tel. 82-2-746-9073) eng.karts.ac.kr
И мэйл: AMA Manager(global@karts.ac.kr)
Б. POSCO Чонгам сан(Азийн орны оюутныг суралцуулах)
POSCO Чонгам сан
Хамрагдах иргэд Азийн аль нэг бүс нутагт бакалаврын зэрэг хамгаалан Чонгам сантай хамтрагч ахисан түвшний сургуульд элсэх хүсэлт гарган урилга авах
Хамрах салбар Олон Улс судлал, солонгос судлал, нийгмийн бодлого, инженерийн салбар
Тэтгэлгийн агуулга Чонгам сантай хамтрагч ахисан түвшний сургуульд 2 жил суралцах хугацааны үндсэн сургалтын төлбөр болон амьжиргааны зардал(22 сар)
Сонгох хүний тоо 30 гаран хүн
Шалгаруулах хугацаа Чонгам сантай хамтрагч ахисан түвшний сургуулийн хөтөлбөрөөс хамааран өөр байна (намрын улирал) –хаврын улирлыг хасна
Лавлах хаяг https://www.postf.org/ko/page/asia/scholar.do
В. Солонгос сан(Солонгостой холбогдох мэргэжлийн ахисан түвшний сургалтын тэтгэлэг)
Солонгос сан
Хүсэлт гаргах салбар Дэлхийн 30-аад орны солонгостой холбогдох мэргэжлийн магистр, докторын сургалт
Хамрагдах хугацаа 1 жил
Тэтгэлгийн агуулга Сургалтын төлбөр (орон нутаг, улс орон бүрийн сургалтын төлбөр болон амьжиргааны өртгөөс шалтгаалан тэтгэлгийн хэмжээ өөр байна)
Сонгох хүний тоо Дэлхийн хэмжээнд жилд 150 гаруй хүн
Лавлах хаяг Tel.+82-2-2046-8562 / И мэйл: yrjeong@kf.or.kr
Г. Тэүнг сан
Тэүнг сан
Хүсэлт гаргах эрх Солонгост суралцахаар ирсэн гадаад оюутан
Сонгон шалгаруулах шалгуур ① Солонгосоор харилцах чадвартай байх (түвшин тогтоох шалгалтын 4-р түвшнээс дээш тэнцэх)
② Солонгосын соёлыг ойлгож мэддэг байх
③ Сурлагын оноо өндөр байх
④ Аливаад хандах хандлага, ур чадвар сайтай байх
Сонгон шалгаруулах хугацаа 3 сар / 10 сард бүртгэх
Сонгох хүний тоо 00 хүн
Лавлах хаяг http://daewoongfoundation.or.kr / → хүсэлт гаргах → онлайнаар асуух
Д. Компаний тэтгэлэг
Компаний тэтгэлэг
Гол компаниуд болон сан Цахим хаяг
Бүсаны Олон Улсын Харилцааны сан www.bfic.kr/main/main.asp
Самсунгийн мөрөөдөл тэтгэлгийн сан www.sdream.or.kr
Харандаа тэтгэлгийн сан www.pensaf.or.kr
Хансэ Yes24 Соёлын сан hansaeyes24foundation.com
Last modified : 2020-12-16