Тэтгэлэг

홈으로 이동 > Тэтгэлэг > Засгийн газрын тэтгэлэг > GKS

GKS

Азийн инженерийн салбарын оюутнуудыг урьж сургах
Зорилго
ASEAN орнуудын шилдэг инженерийн оюутныг урьж солонгосын инженерийн мэдлэг болон аж үйлдвэрийн хөгжлийг үзүүлэн цаашид солонгост суралцах хүсэл эрмэлзлийг нэмэгдүүлнэ.
Урих хугацаа
6 долоо хоног (7~8-р сар)
Хамрагдах хүний тоо (төсвөөс хамааран өөрчлөгдөнө)
120 хүн
Тэтгэлгийн агуулга
Онгоцны тийз, байр хоолны зардал, даатгалын төлбөр, сургалтын зардал
Бүртгүүлэх дараалал
Сургалт явуулахаар сонгогдсон байгууллагад шууд хүсэлт гаргах * Сургалт явуулах байгууллагыг жил бүрийн 3 сард мэдэгдэнэ
Тавигдах шалгуур
Хүсэлт гаргагч нь дараах шаардлагыг бүгдийг хангасан байх ёстой
А. ASEAN-ы 10 орны аль нэг орны иргэншилтэй хүн
Б. ASEAN 10 орны нэг их дээд сургуулийн инженерийн салбарын бакалаврын 2, 3, 4-р курст суралцагч оюутан
В. Англи, солонгос хэл сайн эзэмшсэн байх
Г. Бие сэтгэл санааны хувьд эрүүл хүн байх
Д. Солонгосын амьдрал болон соёлд дасан зохицох чадвартай хүн байх
Сонгох шалгуур
Дүн, англи хэл болон солонгос хэлний чадвар, өөрийн намтар, тодорхойлолт зэргийг харгалзан сонгоно.
Last modified : 2020-12-16