Тэтгэлэг

홈으로 이동 > Тэтгэлэг > Засгийн газрын тэтгэлэг > GKS

GKS

Африк, Өмнөд Америкийн орнуудын оюутнуудыг урьж сургах
Зорилго
Африк, Өмнөд Америкийн оюутныг урин солонгосын инженер, хүмүүнлэг, нийгэм гэх мэт олон янзын эрдмийн салбарын хөгжлийг үзүүлснээр цаашид солонгост суралцах хүсэл эрмэлзлийг нэмэгдүүлнэ.
Урих хүний тоо
Нийт 80 хүн (Африк 40 хүн, Өмнөд Америк 40 хүн, төсвөөс хамааран өөрчлөгдөнө)
Сургалтын хугацаа
7-р сар~8-р сар, 5 долоо хоног
Сургалтын агуулга
Мэргэжлийн лекц болон туршилт, дадлага
Судалгааны лаборатори, үйлдвэр гэх мэт холбоотой байгууллагыг биеэр үзэх
Солонгосын соёл, түүхийг биеэр мэдрэх
Last modified : 2020-12-16