Их дээд сургуулийн мэдээлэл

홈으로 이동 > Их дээд сургуулийн мэдээлэл > Богино хугацааны сургалт

Богино хугацааны сургалт

• Солонгос сан
<Солонгост очиж судалгаа хийх тэтгэлэг>
Солонгос сан
Сонгох хүний тоо Тэтгэлгийн агуулга Хүсэлт гаргах шалгуур Бүртгэх хугацаа Хобоо барих
Жилд ойролцоогоор 30 хүн Судалгааны туршлагаас хамааран сард 2,000,000~3,000,000 вон Гадаадад үйл ажиллагаа явуулдаг хүмүүнлэгийн шинжлэх ухаан болон нийгмийн шинжлэх ухааны салбарын солонгос судлал юмуу солонгостой холбоотой харьцуулсан(жишээлсэн) судлаач нь доорх нөхцөл дундаас нэгээс илүүг хангаж байвал хүсэлт гаргах боломжтой
(1) Сургалтаа(Coursework) дуусгаад докторын дипломын ажлаа бичих гэж буй докторант
(2) Их дээд сургууль болон судалгааны байгууллагад суралцсан болон судалгааны ажлын туршлага нь 5-аас дээш жил болсон багш болоод судлаач
(3) Туслах багш болон ажлын туршлага нь 10 жилээс дээш 20 жилээс доош судалгаа, мэргэжлийн ажил эрхлэгч
※ Зөвхөн докторын зэрэгтэй хүнд хамаарна
(4) Профессор, дэд профессор болон ажилласан жил нь 20-оос дээш жил судалгаа, мэргэжлээрээ ажилласан хүн
※ Зөвхөн докторын зэрэгтэй хүнд хамаарна
※Судалгааны сэдэв нь солонгостой хамааралтай ч байгалийн шинжлэх ухаан юмуу инженерийн салбарын судалгаанд тэтгэмж олгохгүй.
Өмнөх оны 7-р сарын 1 өдөр~8-р сарын 31 өдөр http://apply.kf.or.kr/main.nkf
Email: fellow@kf.or.kr
Tel. +82-2-2046-8562
<солонгос хэлний тэтгэлэг>
солонгос хэлний тэтгэлэг
Сонгох хүний тоо Тэтгэлгийн агуулга Хүсэлт гаргах шалгуур Бүртгэх хугацаа Холбоо барих
Жилд 40 орчим. хүн • Амьжиргааны зардал (сараар)
- Магистрын зэргээс доош зэрэгтэй болон холбогдох ажлын туршлага 3 жилээс доош бол 1,000,000 вон
- Доктор болон түүнээс дээш эрдмийн зэрэгтэй,ажлын туршлага нь 3 жилээс дээш бол 1,200,000 вон
• Солонгост ирэх замын зардал: 300,000 вон (1удаа)
• Сургалтын төлбөр
• Эрүүл мэндийн даатгал(үндэсний даатгалын компаний гэмтэл ослын болон эрүүл мэндийн бодит хохирлыг барагдуулах даатгал
•Бакалаврын оюутан: Зүүн өмнөд Ази, төв Европ, CIS, ойрхи дорнод, Африк, өмнөд Америкийн газар нутагт солонгос судлал(мөн солонгос хэл)-ийг мэргэжлээр болон хавсарга мэргэжлээр сурч буй бакалаврын оюутан
•Магистр, докторын оюутан: Солонгостой холбоотой мэргэжил эзэмших болон хавсарга мэргэжлээр солонгост хамаарах судалгаа хийх төлөвлөгөөтэй магистр/докторын оюутан
•Их сургуулийн багш, цагийн багш, судлаач: Их дээд сургууль юмуу судалгааны байгууллага(их дээд сургуулийн салбар, засгийн газрын санхүүжилт, ашгийн бус)-д хамрагдан солонгостой холбоотой лекц болон судалгааны ажил хийх, дээд шатны солонгос хэл заах мэргэжлийн эрхтэй их дээд сургуулийн багш, цагийн багш, судлаач
•Мэргэжилтэн: Соёл, урлагийн салбар дахь солонгостой холбоотой ажил хариуцагч
•KF-ний дипломат ажилтны солонгос хэл соёлын сургалтыг дүүргэсэн хүн: Дипломат ажилтан солонгос хэл соёлын сургалтын хөтөлбөрийг дүүргээд солонгос хэлийг гүнзгийрүүлэн суралцахыг хүсэгч (сонгогдсон хүмүүсийг тусад нь хуваарилана)
Өмнөх жилийн 7-р сарын 1 өдөр~8-р сарын 31 өдөр http://apply.kf.or.kr/main.nkf
Email: language@kf.or.kr
Tel. +82-2-2046-8641
• Хилийн чанад дахь солонгосчуудын сан
<CIS бүс нутгийн курё иргэдийг урих төсөл>
CIS бүс нутгийн курё иргэдийг урих төсөл
Сонгох хүний тоо Тэтгэлгийн агуулга Хүсэлт гаргах шалгуур Бүртгэх хугацаа Холбоо барих
00 хүн • Тусгаар тогтнолын хөдөлгөөний гишүүн(үр хойч), албадуулан цагаачлагч, цэрэгт дайчлагдагч (өөрөө болон үр хойч), өөрийн үндэстнийхээ нийгэмд оруулсан хувь нэмэр, нийт үндэстэнд томоохон гавьяа байгуулагчдыг эх оронд нь урьж, сэтгэл санааны дэмжлэг үзүүлэн нэг үндэстэн гэдэг бахархлыг дэмжин зоригжуулах(4 шөнө 5 өдөр) • CIS бүс нутгийн курё үндэсний иргэд 6-р сарын дундуур http://www.korean.net
Email: kwonkh@okf.or.kr
Tel. +82-2-3415-0140
• Asem-Duo
<Duo-Korea>
Duo-Korea
Сонгох хүний тоо Тэтгэлгийн агуулга Хүсэлт гаргах шалгуур Бүртгэх хугацаа Холбоо барих
00 хүн • Нэг багийн хоёр оюутанд 4 сар(1 улирал)-ын турш 8,000 евро олгоно (нэг хүнд 4000 евро), 1 улирлын (4 сарын) тэтгэлэг олгох боломжтой • Европын ASEM-ийн гишүүн 30 орны их дээд сургуульд суралцагч бакалаврын болон ахисан түвшний оюутан Жил бүрийн 4-р сарын дундуур бүртгэнэ http://www.asemduo.org
Email: admin2@asemduo.org
Tel. +82-2-720-6712/3
Last modified : 2020-12-16