Олон нийтийн харилцаа (зөвлөгөө)

홈으로 이동> Олон нийтийн харилцаа (зөвлөгөө) > Солонгост суралцах талаарх асуулт хариулт > Цахим хуудастай холбоотой асуулт

Цахим хуудастай холбоотой асуулт

1. Нууц дугаараа мартчихлаа.
Нууц дугаараа гээсэн тохиолдолд гишүүнээр бүртгүүлэхдээ оруулсан хэрэглэгчийн ID, цахим хаяг, нэрээ бичин webmaster@studyinkorea.go.krхаяг руу илгээвэл түр нууц дугаар илгээх болно. Түр нууц дугаараар нэвтрэн орсны дараа нууц дугаараа дахин өөрчлөхөд болно.
2. Гадаадаас цахим хаягт бүртгүүлж болохгүй байна эсвэл цахим хуудаснаас материал хэвлэх үед алдаа гарч ирж байна.
Зарим улсаас цахим хуудсанд нэвтрэхэд хэцүү байх тохиолдол байдаг. Иймд webmaster@studyinkorea.go.kr хаягаас асуухыг хүсье.
Last modified : 2020-12-16