Home > Thông tin du học ở Hàn Quốc > Hướng dẫn du học ở Hàn Quốc > Học bổng

Học bổng

Chế độ học bổng theo từng tr ường

Rất nhiều trường đại học của Hàn Quốc đang thực hiện chế độ học bổng dành cho du học sinh người nước ngoài Đại bộ phận các trường đại học hỗ trợ 30% đ ến 70% h ọc phí cho các du h ọc sinh nước ngo ài dựa v ào k ết qu ả học t ập. Th ông tin liên quan đ ến học bổng c ủa từng trư ờng được hướng dẫn t ại địa chỉ www.studyinkorea.go.kr

Học bổng của chính phủ Hàn Quốc

Các bộ ngành của chính phủ Hàn Quốc hiện đang thực hiện các chương trình học bổng dành cho du học sinh nước ngoài và số học sinh được mời sang học tập ngày một tăng. Hiện nay Bộ Giáo dục- Khoa học và Kỹ thuật, Bộ Văn hóa và Thể thao, Bộ Ngoại giao… đang có các chế độ học bổng dành cho đối tượng là du học sinh nước ngoài.

Học bổng cao học dành cho người nước ngoài cuả chính phủ Hàn Quốc - Bộ Giáo dục- Khoa học và Kỹ thuật

Tên tiếng Anh Conutries under Diplomatic Relations with Korea
Đối tượng xin học bổng Học sinh của các nước có thiết lập quan hệ ngoại giao với Hàn Quốc trên toàn thế giới (Có khả năng giao động số quốc gia)
Lĩnh vực xin học bổng Toàn bộ các lĩnh vực
Quá trình và thời gian xin học bổng Có thể xin học bổng học tiếng Hàn riêng rẽ với thời gian từ 6 tháng đến 1 năm .
Các nội dung hỗ trợ Vé máy bay khứ hồi, học phí của trường đại học, sinh hoạt phí 900.000won/tháng, phí nghiên cứu (ngành nhân văn 210.000 won/học kì, ngành tự nhiên 240.000won/học kì, bảo hiểm y tế)
Số sinh viên được tuyển chọn 000 người
Thời gian tiếp nhận hồ sơ từ tháng 11 của năm trước đến tháng 2
Các tệp đính kèm Download
Cơ quan chủ quản Viện giáo dục quốc tế quốc gia Điện thoại: 82-2-3668-1358 http://www.niied.go.kr yhlee@mest.go.kr

Học sinh học bổng chính phủ Hàn Quốc bậc đại học- Bộ Giáo dục- Khoa học và Kỹ thuật

Tên tếng Anh Conutries under Diplomatic Relations with Korea
Đối tượng xin học bổng Học sinh của các nước có thiết lập quan hệ ngoại giao với Hàn Quốc trên toàn thế giới (Có khả năng giao động số quốc gia)
Lĩnh vực xin học bổng Toàn bộ các lĩnh vực
Thời gian và quá trình xin học bổng Bậc đại học là 4 năm, có thể xin học bổng học tiếng riêng rẽ trong vòng 1 năm
Các nội dung hỗ trợ Vé máy bay khứ hồi, học phí nộp cho các trường, sinh hoạt phí 800.000won, bảo
Số sinh viên tuyển chọn 00 người
Thời gian tiếp nhận hồ sơ Từ tháng 10 của năm trước đến tháng 1
Các tệp đính kèm Download
Cơ quan chủ quản Bộ Giáo dục- Khoa học và Kỹ thuật Viện giáo dục quốc tế quốc gia Điện thoại: 82-2-3668-1357http://www.niied.go.kr yhlee@mest.go.kr

Học bổng đào tạo nhân lực nghệ thuật c ác nước Đông Á- B ộ Văn hoá Thể thao v à Du l ịch

Tên tếng Anh Excellent Artists from various Asian countries
Đối tượng xin học bổng Nhân lực nghệ thuật ưu t ú tại các n ư ớc Châu Á
Lĩnh vực xin học bổng Lĩnh vực nghệ thuật (âm nhạc, múa. hình ảnh, kịch. nghệ thuật truyền thống
Thời gian và quá trình xin học bổng Bậc đại học: 4 năm. Cao học 2 đ ến 3 năm
Các nội dung hỗ trợ Bậc đ ại học 18.000.000 won.năm. Bậc cao học 18.000.000 won/n ăm
Số sinh viên tuyển chọn 20 người
Thời gian tiếp nhận hồ sơ Từ tháng 6 đến tháng 7
Cơ quan chủ quản Trường Nghệ thuật tổng hợp Hàn Quốc Đi ện tho ại 82-2-746-9073 http://www.niied.go.kr yhlee@mest.go.kr

Chương trình hỗ trợ giao lưu học thuật quốc tế của Quỹ giáo dục bậc học cao của Hàn Quốc

Tên tếng Anh The International Scholar Exchange Fellowship
Đối tượng xin học bổng Các nghiên cưú viên và các giáo sư đại học ở các nước Châu Á
Lĩnh vực xin học bổng Khoa học xã hội và nhân văn, năng lượng. thông tin viễn thông
Thời gian và quá trình xin học bổng Khoảng 1 năm
Các nội dung hỗ trợ Kinh phí nghiên cứu: 2.200.000 won/tháng, kinh phí nhập cảnh, chi phí hàng không hai chiều bảo hiểm
Số sinh viên tuyển chọn Khoảng 50 người
Thời gian tiếp nhận hồ sơ Hết hạn vào ngày 15 tháng 2
Cơ quan chủ quản Qũy giáo dục bậc học cao http://www.kfas.or.kr

Tiện ích đăng kí du học

Nếu kích hoạt tiện ích đăng kí du học bạn có thể đăng kí du đi du học một cách dễ dàng

Bắt đầu ngay >>

banner02_top

Tìm kiếm trường đại học

Tra cứu theo khu vực

map Gangwon-do Seoul Incheon Gyeonggi-do Sejong Phía Bắc tỉnh Chungcheong Phía Nam tỉnh Chungcheong Phía Nam tỉnh Gyeongsang Daejeon Phía Bắc tỉnh Cheolla Daegu Ulsan Busan Phía Bắc tỉnh Gyeongsang Kwangju Phía Nam tỉnh Cheolla đảo Cheju

banner02_bottom

GO

GO