Kore’de Yurtdışı Eğitim

홈으로 이동> Kore'de Yurtdışı Eğitim > Yurtdışı Eğitim için Hazırlık > Vize Başvurusu ve Onay Prosedürü

Vize Başvurusu ve Onay Prosedürü

Kore'de eğitim almak isteyen kişi, okula kabul aldıktan sonra Kore'ye giriş için gerekli belgeleri toplayıp ülkesindeki Kore elçilikleri aracılığıyla eğitim vizesi almalıdır. Vize tipi, Kore üniversitelerinde alınacak eğitimin çeşidine göre (lisans programları, dil eğitimi, kültür eğitim vs.) farklılık göstermektedir. Lisan programlarına kabul alan yabancı öğrenciler D-2 vizesi ve bunun dışındakiler (dil eğitimi, kültür eğitimi, endüstriyel eğitimler vs.) D-4 vizesi almalıdır. Vize onay sürecini hızlandırmak için başvuran tüm kişilerden, özel bir durum söz konusu değil ise, Vize Onay Belgesi öncelikli olarak verilerek vize başvurusu kabul edilmektedir.
(1) Vize Onay Belgesi (Certificate for Confirmation of Visa Issuance) Nedir?
• Adalet Bakanlığı tarafından yurtdışında veya Kore'de vize almak isteyen kişilere, vize çıkarılmadan önce gerekli görülen durumlarda Vize Onay Belgesi verilmektedir.
• Vize Onay Belgesi Çıkartma Prosedürü
   - Kore'ye giriş yapmak isteyen veya Kore'de vizeye başvuran yabancılar, vize için gerekli belgeleri hazırlayarak kendi ülkelerindeki Kore
   Elçilikleri'nde veya Kore'de ikamet ettikleri bölgenin bağlı olduğu Göçmenlik Bürosu veya Göçmenlik Bürosu Şubeleri'nde
   vize başvurusu yapabilirler.
   - Göçmenlik Bürosu ve Göçmenlik Bürosu Şubeleri'nde vize verilmesi uygun görüldüğü takdirde, başvuru yapan kişiye Vize Onay Belgesi
   veya vize onay numarası verilmektedir.
   - Vize Onay Belgesi veya vize onay numarasını teslim alan kişi, bu numarayı (onay belgesinde belirtilen numarayı) ibraz ederek vize
   başvurusu yapar.
※ Vize Onay Belgesi'nin süresi 3 ay olup, vize başvurusunda tek seferlik kullanılabilir.
• Kimlere Vize Onay Belgesi verilir?
   - Kore elçiliği bulunmayan ülkeler veya diğer özel ülke vatandaşları (Küba, Suriye, Kosova, Makedonya) 90 günden
   az kalmaları durumda diğer ülkelerde Kore Elçilikleri'nden kısa süreli vize verilir.
   - Kültür-Sanat (D-1), Yurtdışı Eğitim (D-2), Kısa Süreli Teknik Eğitim (D-3), Kısa Süreli Eğitim (D-4), Basın (D-5), Din Faaliyeti (D-6),
   Kalıcı (D-6), Şirket (D-8), Ticaret (D-9, Öğretim (E-1), Özel Öğretim (E-2), Araştırma (E-3), Teknik Rehberlik (E-4),
   Uzman İş (E-5), Sanatsal Performans (E-6), Özel Faaliyet (E-7), Vasıfsız İş (E-9), Denizci (E-10), Ziyaret (F-1), Refakat (F-3), Diğer
   (G-1) ve Kısa Süreli İş (H-2) vizeleri kapsamına giren kişilere.
   - Adalet Bakanlığı tarafından gerekli görülen diğer kişilere.

• Vize Onay Belgesi'nden Muaf Kişiler
   - Diplomatik Görevlendirme (A-1), Devlet Görevi (A-2), Mütabakat Görevi (A-3) vizesi kapsamına giren kişiler.
   - Muafiyet (B-1) ve Transit Geçiş (B-2) vizesi kapsamına giren kişiler.
   - Çalışma (D-10), İkamet (F-2), Gurbetçi (F-4), Uzun Süreli İkamet (F-5), Evlilik Göçmeni (F-6), Çalışma ve Tatil (H-1) vizesi kapsamına
   giren kişiler.

• Vize Onay Belgesi'nin Gönderilmesi
   Temel olarak vize onay numarası e-mail yoluyla gönderilir. Vize onay numarasının e-mail ile gönderilemediği durumlarda Vize Onay Belgesi bizzat verilir.
※ Vize Onay Belgesi'nin sorunsuz bir şekilde gönderilebilmesi için başvuru yapılırken e-posta adresi doğru bir şekilde verilmelidir.
visa
(2) Yurtdışı Eğitim (D-2)
• Faaliyet Kapsamı ve Vize Verilen Kişiler
   : Meslek yüksekokulu ve üstü eğitim kurumlarında yurtdışı eğitim veya araştırma faaliyetleri.
   - Yükseköğretim Yönetmeliği'ne uygun olarak kurulmuş meslek yüksekokulu, üniversite ve lisansüstü üniversitelerinde veya Özel Eğitim
   Yönetmeliği'ne uygun olarak kurulmuş meslek yüksekokulu ve üstü eğitim kurumlarının lisans, yükseklisans ve doktora
   programlarında eğitim almak veya araştırma faaliyeti yapmak isteyen kişiler.
• Bir Kerede Verilen Azami Vize Süresi
   2 yıl
• Başvuru Yeri
   Başvuru yapacak kişinin yaşadığı veya en son eğitim aldığı okulun bulunduğu ülke.
• Teslim Edilecek Belgeler
   Ortak Belgeler
     - Başvuru belgesi (34. numaralı belge formatında), pasaport fotokopisi, vesikalık fotoğraf (1 adet), başvuru ücreti
     - Eğitim kurumunun devlete kayıt belgesinin (eğitim kurumunun kayıt numarası) fotokopisi
     - Okuldan alınan kabul mektubu (Üniversitedeki rektör/dekandan alınmış)
        ☞ Ayrıca, Kore Uluslararası Eğitim Kurumu veya Kore Milli Savunma Bakanlığı bursiyerleri için, bahsi geçen kurumların başkanlarından
        alınan 'Bursiyerlik Belgesi' kabul mektubu olarak geçerlidir.
     - Nüfus kayıt örneği (Yurtdışı eğitimi ebeveynler finanse edecek ise)
        ☞ Ayrıca, 01.07.2016 tarihinden itibaren tüberküloz tehlikesi yüksek ülke vatandaşları, 'Yabancı Tüberküloz Hastaları Vize Onay
        Belgesi ve Vize Sürelerini Düzenleyici Kılavuz'a göre, belirtilen hastanelerde göğüs röntgeni muayenesi sonucunu da içeren
        Tüberküloz Sağlık Raporu'nu teslim etmelidirler.
21 Ülke
Çin, Filipin, Endonezya,Bangladeş, Vietnam, Moğolistan, Tayland, Pakistan, Srilanka, Hindistan, Myanmar, Nepal, İran,
Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Ukrayna, Nijerya, Gana, Mısır, Peru (Toplamda 21 Ülke)
* Korece tercüme edilen belgede İngilizce isim yazılmalı ve pasaport fotokopisi tercümeye eklenmelidir.
   Programlara Göre Teslim Edilecek Belgeler
    <Meslek Yüksekokulları Lisans, Yükseklisans, Doktora Programları>
      - En son okuduğu okuldan alınan diploma
      - Mali durumu gösterir belge (1 yıl boyunca okul harcı ve yaşam masraflarını karşılayabilecek tutar olmalıdır.)
    <Özel Araştırma Programı>
      - En son okuduğu okuldan alınan diploma (Yükseklisans ve üstü eğitimini tamamlamış olmalıdır.)
      - Mali durumu gösterir belge (Araştırma gelirini gösteren belge vs.)
    <Değişim Programı>
      - Yaşam masraflarını karşılayabileceğini gösteren belge. (Değişim programında okul harcının öğrencinin kendi okulu tarafından ödendiği
      varsayılır.)
      - Öğrencinin kendi üniversitesinden aldığı referans mektubu (Rektör, dekan, bölüm başkanı vs. tarafından)
      - Değişim öğrencisi olarak kabul edildiğine dair belge. (Kore'deki okuldan alınan kabul mektubu, İki üniversite arası yapılan değişim
      anlaşması vs.)
      - Öğrencinin kendi okulunda bir dönem ve üzeri eğitim aldığını gösteren belge (Öğrenci belgesi vs.)
※ Kore Elçilikleri'nde ülkeye giriş amacı, programa kabulün gerçekliği veya öğrencinin yeterliliğinin kontrol edilmesi gerektiğine kanaat getirilirse ek belgeler istenebilir.
(3) Kısa Süreli Eğitim (D-4)
• Faaliyet Kapsamı ve Vize Verilen Kişiler
   : Yurtdışı Eğitim (D-2) vizesi kapsamı dışındaki eğitim kurumu, şirket, dernek gibi kurumlarda eğitim veya kısa süreli eğitim / araştırma faaliyeti.
     - Üniversiteye bağlı Korece dil eğitim merkezlerinde Korece öğrenmek isteyen kişiler (D-4-1)
     - Yurtdışı Eğitim (D-2) vizesi kapsamı dışındaki eğitim kurumlarında eğitim almak isteyen kişiler.
     - Devlet / ulusal araştırma kurumları veya kısa süreli eğitim kurumlarında eğitim almak isteyen kişiler.
     - Yabancı sermayeli şirket veya Kore sermayeli yabancı şirketlerde stajyer olarak eğitim veya araştırma faaliyetlerinde bulunmak isteyen kişiler.
• Bir Kerede Verilen Azami Vize Süresi
   2 yıl
• Başvuru Yeri
   - Kabul alınan okulun bulunduğu bölgenin bağlı olduğu Göçmenlik Bürosu
   - Kore Vize Portalı (Korea Visa Portal) (https://www.visa.go.kr)adresini kullanarak internetten başvuru yapılabilir. (Yurtdışı eğitim ofisi görevlileri tarafından)
※ Study-in-Korea sitesinde sadece Dil Eğitimi (D-4-1) vizesi hakkında bilgi verilmektedir. Diğer vize türleri hakkında Göçmenlik Ofisi'nden bilgi alınmalıdır.
• Teslim Edilecek Belgeler
   - Vize Onay Belgesi başvuru formu, pasaport fotokopisi, vesikalık fotoğraf (1 adet), başvuru ücreti
   - Eğitim kurumunun devlete kayıt belgesinin (eğitim kurumunun kayıt numarası) fotokopisi
   - Okuldan alınan kabul mektubu (Üniversitedeki rektör/dekandan alınmış)
• Yabancı Öğrenci Bilgi Sistemi'nden (FIMS) öğrencinin bilgileri kontrol edilerek belge tesliminin gerekmediği durumlar vardır. Ayrıca, Kore Uluslararası Eğitim Kurumu bursiyerleri için, bu kurumun başkanından alınan 'Bursiyerlik Belgesi' kabul mektubu olarak geçerlidir.
   - Öğrenci belgesi ve güncel akademik durumunu gösteren belge.
   - Orijinal belge teslim edilmesi zorunlu olup, orijinal belge tesliminin mümkün olmadığı durumlarda, belge fotokopisi üzerine sorumlu kişinin orijinal belge ile tutarlılığını kontrol ettiğine dair imza ve kaşesi ile işlem yapılabilir.
   - Mali durumu gösterir belge
※ Mali durumu gösterir belge örneği: Banka cüzdanı, burs belgesi, banka hesap dökümü vb. belgelerin orijinal olarak teslim edilmesi zorunlu olup, orijinal belge tesliminin mümkün olmadığı durumlarda, belge fotokopisi üzerine sorumlu kişinin orijinal belge ile tutarlılığını kontrol ettiğine dair imza ve kaşesi ile işlem yapılabilir.
※ Ebeveynlerin mali durumunu gösteren belgenin teslim edilmesi durumunda, nüfus kayıt örneği de beraberinde teslim edilmelidir.
   - Eğitim planı (Haftalık ders programı, ders içerikleri, eğitim tesisleri vs. bilgileri içermelidir.)
※ Kore Elçilikleri'nde ülkeye giriş amacı, programa kabulün gerçekliği veya öğrencinin yeterliliğinin kontrol edilmesi gerektiğine kanaat getirilirse ek belgeler istenebilir
※ Detaylı bilgi için: HiKorea (http://www.hikorea.go.kr), Kore Göçmenlik Ofisi (http://www.immigration.go.kr)
※ Telefon Hattı: 1345, yurtdışından +82) 1345 / 6908-1345-6
Last modified : 2019-12-23