Kore’de Yurtdışı Eğitim

홈으로 이동> Kore'de Yurtdışı Eğitim > Yurtdışı Eğitim için Hazırlık > Başvuru Prosedürü

Başvuru Prosedürü

(1) Yabancı Öğrenciler İçin Genel Başvuru Prosedürü
Admission Procedures
(2) Başvuru Belgeleri
  • * Başvuru formu
  • * Özgeçmiş ve çalışma planı
  • * Lise not dökümü ve diploma (veya mezun olacağına dair belge)
  • * Akademik kayıt onay formu
  • * Başvuran kişi ve ebeveynlerinin kimlik fotokopiler (pasaport, nüfus cüzdanı vb.)
  • * Devletin ilgili biriminden alınan nüfus kayıt örneği
  • * Yabancı dil yeterliliğini gösterir belge (TOPIK, İngilizce yeterlilik sınavı gibi)
  • * Referans mektubu
  • * Öğrencinin aktivitelerini kanıtlayan belgeler (varsa ödül, başarı belgeleri vs.)
  • * Portfolyo, eserler ve çalışmaların bulunduğu CD vb. (Güzel Sanatlar ve Beden Eğitimi bölümlerine başvuranlar için)
※ Başvuru süresi, belge teslimi, kabul takvimi vs. üniversiteye göre değişiklik gösterebileceği için, detaylı bilgi üniversitenin başvuru duyurularından takip edilmelidir.
※ Üniversiteler ve bölümlerle ilgili bilgiler www.studyinkorea.go.kr internet sitesinden araştırılabilir.
※ Belgenin türüne göre, (özellikle en son eğitim alınan okuldan mezun olacağını gösteren belge için) noter onaylı çeviri ve apostil gerekebilir.
* Apostil Sistemi: Bir ülkede hazırlanan belgenin geçerliliğini, uluslararası kullanım için resmi olarak kontrol eden sistemdir. Tüm Dünya'da 108 ülkenin (2016 yılı verisi) dahil olduğu bir anlaşmadır (Hong Kong ve Makao dışındaki Çin anlaşmaya dahil değildir).
(3) Başvuru Süresi
Bahar dönemi için (Mart ayı başlangıç) genellikle bir önceki yılın Eylül - Kasım aylarında, Güz dönemi için (Eylül ay başlangıç) aynı yılın Mayıs - Haziran aylarında başvuru belgelerini toplanmaktadır. Son yıllarda başvuru belgelerinin internetten teslimi de mümkündür.
Lisans programlarına kabul, yeni giriş ve transfer olarak ikiye ayrılır. Yeni giriş başvurusu, liseden mezun olmuş kişiler için geçerlidir. Transfer başvurusu ise, belirli bir süreden fazla başka bir üniversitede eğitim görmüş veya meslek yüksekokulu mezunu kişiler için geçerlidir.
(4) İnceleme Şekli
Temel olarak, sadece başvuru belgeleri üzerinden değerlendirme yapılmaktadır. Bazı üniversiteler öğrencilere mülakat ve sınav uygulayabilir. Başvurulacak üniversitenin inceleme kriterleri önceden araştırılmalı ve hazırlık yapılmalıdır.
Last modified : 2019-12-23