Их дээд сургуулийн мэдээлэл

홈으로 이동 > Их дээд сургуулийн мэдээлэл > Их дээд сургууль хайх

Их сургууль хайх

No сургуулийн нэр бүс нутаг оюутны байр тэтгэлэг англи хэл дээрх
хичээл
1 Gyeongsangnam-do X X X
2 Gyeongsangnam-do O O X
3 Gyeongsangnam-do O O O
4 Gyeongsangnam-do O O X
5 Gyeongsangnam-do O O X
6 Gyeongsangnam-do O O X
7 Gyeongsangnam-do O X X
8 Gyeongsangnam-do O O X
9 Gyeongsangnam-do O O X
10 Gyeongsangnam-do O O X

page 1/3

1 2 3 
Last modified : 2019-12-23