Их дээд сургуулийн мэдээлэл

홈으로 이동 > Их дээд сургуулийн мэдээлэл > Их дээд сургууль хайх

Их сургууль хайх

No сургуулийн нэр бүс нутаг оюутны байр тэтгэлэг англи хэл дээрх
хичээл
1 Gwangju O O O
2 Gwangju O O X
3 Gwangju O O O
4 Gwangju X X X
5 Gwangju O O X
6 Gwangju O O O
7 Gwangju X X X
8 Gwangju X X X
9 Gwangju O O X
10 Gwangju O O X

page 1/2

1 2 
Last modified : 2019-12-23