Их дээд сургуулийн мэдээлэл

홈으로 이동 > Их дээд сургуулийн мэдээлэл > Их дээд сургууль хайх

Их сургууль хайх

No сургуулийн нэр бүс нутаг оюутны байр тэтгэлэг англи хэл дээрх
хичээл
1 Incheon X O O
2 Incheon X X X
3 Incheon O O X
4 Incheon O O X
5 Incheon O O X
6 Incheon O O O
7 Incheon O O O
8 Incheon O O X
9 Incheon O O X
10 Incheon X X X

page 1/2

1 2 
Last modified : 2019-12-23