Их дээд сургуулийн мэдээлэл

홈으로 이동 > Их дээд сургуулийн мэдээлэл > Их дээд сургууль хайх

Их сургууль хайх

No сургуулийн нэр бүс нутаг оюутны байр тэтгэлэг англи хэл дээрх
хичээл
1 Daegu O O X
2 Daegu X O X
3 Daegu O O O
4 Daegu O O O
5 Daegu O O X
6 Daegu O O X
7 Daegu O O O
8 Daegu O O O
9 Daegu X X X
10 Daegu X X X

page 1/2

1 2 
Last modified : 2019-12-23